Karácsonyi J. - Kollányi F. (szerk.): Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából - IV. kötet, 1542–1547 (Budapest, 1909)

EGYHÁZTÖRTÉNE­LMI E­M­LÉKE­K A MAGYARORSZÁGI HITÚJÍTÁS KORÁBÓL SZERKESZTETTÉK KARÁCSONYI J. ÉS KOLLÁNYI F., A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK TAGJAI NEGYEDIK KÖTET: 1542—1547. BUDAPEST Kiadja a Szent-István - Társulat Tud. és Irod. Osztálya 1909

Next