Élet, 1915. július-december (7. évfolyam, 27-52. szám)

1915-07-04 / 27. szám

/V­ost jelent meg! A háborús irodalom egyik legérde­kesebb és legaktuálisabb terméke: II. Vilmos császár. Mozaik. A császár beszédeiből összeállította: ifj. Gonda Béla. A szerző nem életrajzot, még kevésbé akadémikus értekezést ad, hanem a császár beszédeiből vett idézetekkel mutatja be II. Vilmosnak egész egyéniségét. A mű tizenkét fejezetre oszlik s a császárnak a német birodalmi politika fejlesztése érdekében elmondott beszédeiből a következő csoportosítás szerint közöl nagyon érdekes és a mai háború szempontjából különösen aktuális részleteket: A hadsereg, Flotta, Tengerészet, Zeppelin, Hadi­ipar (Knippék), Politika, Mezőgazdaság, Szociálpolitika, Vallás, Ifjúság nevelése, Tudomány, Művészet, Szövetségi hűség, A magyarok. Vilmos császárnak közismert, erőteljes egyénisége markáns voná­sokban jelentkezik szónoklataiban is, melyek uralkodói alapelvei­nek, a német birodalom naggyá és hatalmassá tételére irányuló törekvéseinek leghívebb visszatükrözői. A császár arcképének háromszínnyomású művészi rajzával díszített könyvnek ára 2 korona. 2 korona 10 fillér beküldése ellenében portómentes a szállítás.­­M­egrendelhető az „Élet“ Irodalmi és Nyomda R.-T.-nál, Budapest, I. kerület, Fehérvári­ út 15. Megrendelhető !

Next