Élet, 1916. január-június (8. évfolyam, 1-26. szám)

1916-01-02 / 1. szám

©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® Előfizetési felhívás Lapunk 1916. évi január 1.-ével belép a nyolcadik évfolyamba. Küzdelmes, változatos, tanulságos nyolc év, — története eggyé forr a tisztult ízlésű keresztény magyar irodalom történetével. Az „ELET“ a kér. magyar otthon egyetlen szépirodalmi orgánuma. Az „ELET“ a kér. magyar családok egyetlen, hűséges tanácsadója abban, ami irodalomban és művészetben igaz, maradandó érték. Az „ELET“ ismeretterjesztő cikkeiben változatos és mindig tanulságos. — Az „ELET“ kritikáiban elfogulatlan. Az „ELET“ nem a tegnaposoké és nem a holnaposoké. Nem a keletieké és nem a nyugatiaké. Az „ELET“ a keresztény magyarságé, melynek pompás gyökere van a múltban és fakadó virágzása a jövőben. Az „ELET“ új regényének címe: Boldog otthon. Irta: Cyprián. A re­gényről csak annyit, hogy Cyprián ebben a regényében szeretné mindazt nyújtani olvasóinak, amit írásaiban valaha szerettek. A Hétről-hétre rovat hű, érdekes tükre marad írásban és képben a napi aktualitásoknak. A Glosszák szókimondó hirdetője oly igazságoknak, melyeket sokan gondolnak el, de kevesen mon­danak ki. A szerkesztő folytatni fogja Kultúránk válsága című cikksorozatát a nemzeti irodalom forrongását érintő minden fontosabb kérdésről. Az „ÉLET“ képei méltán versenyeznek akármely más hetilap képeivel. Külön harctéri fotográfusunk látja el lapunkat aktu­ális felvételekkel, de a jövőben lehetőleg mind több gondot kívánunk fordítani művészi illusztrációkra is. Ma már nyu­godt lelkiismerettel írhatjuk, hogy az „ÉLET“, ez az egyet­len katholikus szépirodalmi képes­lap kiállja az összehason­lítást bármelyik laptársával. Bízunk olvasóközönségünkben, bizalommal kérjük, terjesszék lapunkat ismerőseik körében. Előfizetési ára egész évre 20 korona. Budapest, 1915. december. AZ „ÉLET“ SZERKESZTŐSÉGE. Rendkívü­li kedvezmény! Egy korona Aki 1916 február 1-ig legalább fél évre előfizet, árban kapja a magyar háborús irodalom szenzációját: TURI BÉLA: A HÁBORÚ BELÜLRŐL NÉZVE című könyvét, melynek terjedelme 300 oldal, bolti ára pedig 3 korona 50 fillér. ©1® ©X® ©1® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©I® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©1® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X® ©X®

Next