Élet, 1924 (15. évfolyam, 1-24. szám)

1924-01-06 / 1. szám

Hoványi Bélái Szabó Dezsőről__ __ ... 241 Katona Jenői Másodszor ravatalon— ... 476 Kertész Kálmán-i Lemaitre vallása 445 Lampérth Gézai A régi magyar nagyasszony 112 László István i Vargha Gyula __ __ 322 Lehner Jenői Magyarország műemléki egy­sége ... _____ 144, 161, 184 Lundström Vilmos : A gótok mondájáról ... 332 Margitay Ernő: A művészeti kritika csődje 31 Marosi Arnold: Az ember és az élet története 435 Mátrai Rudolf : Az ember problémája a világirodalomban... ... 41, 61 Németh Antal: Elsa Lindberg-Dorlette... 165 „ Látogatás a szent költő sírjánál 375 Németh Imre: Diákszórakozások ... __ __ 125 Papp Viktor : Farsangi lakodalom________ 110 Péchy-Horváth Rezső: M. irod. állapotok Jugoszláviában ... 70 Rédey Tivadar i A füredi magyar játékszín 81, 101 Prohászka Ottokár i A kereszténység és a renaissance __ ... __ 181 „ » Dicsőség — békesség__ 465 Sik Sándor: Itáliai naplótöredék ..._____ 389 Szemere Miklós: A magyar éremművészet__ 226 Szentiványi Károly: Az újszövetség vére ... 362 Szokolay Béla: Hódler Ferdinánd svájci festő 411 „ „ Benczúr Gyula__ ... __ ... 472 Sztáray Antal gr. : Párizsban ... ... .......... 50 Tobisch Irén: Sick Ingeborg Mária... ... ... 385 Turchányi István : A Sh­akespeare-probléma 2 „ „ Kiss Ferenc ... ... ... ... 206 „ „ Két halott .............. ... 485 Vas Tamás: Katolikus író ... ... ..._____ 221 „ „ Útban a romantika felé__ __ 405 —: Ötven éven át ............... ... ... 425 Kultúra. Alszeghy Zsolt: Új esztendő __ __... ... 1 „ „ Beszélgetés Harsány­ Kál­mánnal_ ___________... 177 „ „A magyar líra megteremtője 179 „ „ Az Ady-kérdésről...... 239 „ „ Egy esztendő__ ... ... 278 „ » Kosztolányi, a bús férfi ... 382 Ámon Vilmosnál Juszkó Béla ... 159 „ „ Ungváry Sándor ... 318 Décsey Géza: Kiállítások ... ... __ ... __ 403 „ „ Pásztor János ... _____ ... 421 Ervin: Virágzik a kereszt titka ... ... __ 141 Gombos Albin i Sik Sándorról__ __ ... ... 198 Mátrai Vilmos i Tury Gyulánál ... 139 „ „A Szövetség kiállítása... ... 157 , „ Csoport-kiállitás________ ... 178 Németh Imre: Nagyszombat kövei ... __ ... 298 V. Németh István: Harsány­ Lajosnál ... ... 238 Szemess Miklós: Művészet és sajtó ... ... 260 Szita Béla: Beszélgetés Pethes Imtirével ... 57 Szokolay Béla: Belvedere ...__ __... ... 404 „ „ Bory Jenő szobrászművész 443 „ „A műcsarnok_____ ... ... 444 „ „ A Ralatoni Társaság __ ... 493 Szombathy Jolán : Egy darab fehér márvány 359 Torockai Wigand Ede­­ Lehner J­enő__ __ ... 89 Turchányi István: Egy magyar néprajzi múzeum 253 W. J.: Farsang Budapesten ... ... ...__ 98 Zsi A végtelen felé ... __ ... ... __ ... 119 „ Kath. nagygyűlés és kath. irodalom__361 „ Zsigmond Ferenc Jókai-könyve ... ... 422 „ Irodalmi ujdonságok 19, 39, 59, 79, 100, 119, 160, 179, 200, 219, 240, 260, 280, 300, 319, 340, 360, 444, 463, 493 Szinházi (Szira Bele)... ... 19, 39, 59, 99, 140 „ (László István) 339, 359, 382, 403, 422, 463, 493 Költemények: A. Takáts Erzsi: Most__ ... ... ... ... __ 429 Babiczky Béla : Alkonyi szimfónia ... ... __ 69 Barcza László : Kálvária... ... ... ... ... ____487 Boros Ferenc: Esti vágy ... ... ... ... __ 156 Börzsönyi Béla: Chorus... .................... ... 30 „ „ Fiam születésekor__ ... ... 107 „ „A sír ...__ ... __... ... 189 „ „ Emlék ... ... .... ... ... ... 284 „ „ Himnusz ........... ... __420 Buzáth Anna: Tudom, sötét lesz utam ... 331 Csiszár Bélái Váza ... ... ... __ __ ... __ 124 „ Anyám ... ... ... ... ... 164 „ Apácák ......................... ... 205 „ Őszi versek__ ___ ... ... 398 „ Szomorú emlékek __ ... ... 410 Dobay Olga: Nagyhéten________ __ __ ... 288 „ „ Homo dei... ................... 430 Gáspár Jenő: Himnusz ... ... _ _____ __ 186 „ „ Énekek éneke _ _________402 Gyökössy Endre i Bodor Aladárnak ... __ 77 „ „ Bolond dolog ... _____ 111 „ „ Ez a sírás ... 131 „ » Az ördög............................ 328 „ „ Megölelt az Isten ...___225 „ „ A boldog egyszerűség ____232 „ „ Jó volna.............................. 329 „ „ XLII. zsoltár__ ________388 Harsányi Kálmán : Az élet álom __ ... ... 105 Harsányi Lajos: Üzenet Ovidiusnak __ 18 „ „ Falusi képek.... .....................128 „ „ Az Istené__ ..._____... 454 Hárs Alice: Elénk állt az élet_ _____ __ 420 „ „ Mindörökre várlak ...__ ... 434 Havas István: Lenauból __... ___ __ 86 396 Horváth Margit: Imádság ... ................. ... 277 „ „ Sóhaj ...________ ...__ 373 Hradek Lajosné: Pihenés ..............................286 „ „ Valami ... ... ... ... 288 Jankovits Antal: Nosztalgia... __ ... ... __480 Jánky Alfonz: De profundis __ _____ __ 363 Jászay Horváth Elemér: Örök rejtély_ ... 455 Klement Ilonka: Könnycsepp ... ... ... 122 » » Kagyló---------------------------- 171 „ „ Álmok... ...................... ... 388 Kocsis László: Szegény legény éneke__... 149 III

Next