Élet, 1930 (21. évfolyam, 1-25. szám)

1930-01-12 / 1. szám

• SZÉPIRODALMI • KÉPES •FOLYÓIRA­P XXI. évf. 1. sz. 1930. Január 17. ©ss© SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL ©s0@© BUDAPEST, L KERÜLET, HORTHY MIKLÓS­ ÚT 15. ELŐFIZETÉSI ÁRA NEGYEDÉVRE 3 PENGŐ 20 FILLÉR, EGYES SZÁM ÁRA 50 FILLÉR. MEGJELENIK KÉTHETENKINT

Next