Élet, 1935. július-december (26. évfolyam, 27-52. szám)

1935-07-07 / 27. szám

A 27. SZÁM TARTALMA: Oldal Oldal AKIK MOST HALLGATNAK Irta Lendvai István........ 545 CSENDES HIMNUSZ Vers Irta ifj. Ambrózy Ágoston... 546 BÁLI Irta Banáni Horsz­ár.................................................... 547 A LÁTHATATLAN ELLENSÉG Regény Irta Balásházy Péter ........................................................................................ 550 GIKSZER Novella Irta Rák István...................................... 553 ŐSZI ERDŐK MÉLYÉN ... Vers Irta Számadó Ernő... 555 KINCSES ESZTERGOM VÁRA Irta Thurzó Gábor........ 556 AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK Novella Irta Fertsek Ferenc ...................................................................................... 558 DAPHNE ADEANE Regény Irta Maurice Baring............ 560 KÖNYVEK A MÉRLEGEN.................................................. 562 CSALÁDVÉDELEM Fölveszem a kék kötényt Irta Nagy­károlyi Etelka ........................................................................ 563 színház—MŰVÉSZETI FILM ....................................... 564 SZERKESZTŐI ÜZENETEK............................................... III Címképünk: Koesambi templom (Denevérbarlang) Felelős szerkesztő és kiadó: ERDŐSI KÁRO­LY, a Szent István­ Társulat alelnöke. Helyettes szerkesztő: BERÉNYI LÁSZLÓ. Szerkesztőség: Budapest, VIII., Szentkirályi­ utca 28., II. emelet 17. Telefon: d. e. 46­5­67. Erdősi Károly főszerkesztő szerdán d. e. 10—12-ig fogad az ÉLET szerkesztőségében. Szerkesztőségi órák: pénteken d. u. 5—6-ig. A szerkesztőség a beküldött kéziratokat nem őrzi meg és nem küldi vissza. Kiadóhivatal : Budapest, VIII., Szentkirályi­ utca 28., I. em. Telefon: 46-5­69. Kiadóhivatali órák minden hétköznap 9—2-ig. Postatakarékpénztári csekklap címe: «ÉLET’ szépirodalmi heti folyóirat kiadóhivatala, Budapest, száma: 15.1 II. Az ÉLET előfizetési díja egész évre 12­­. Fizethető előzetes részletekben is. Egyes szám ára 28 fill. Csehszlovákiában az évi előfizetési díj 96 he, negyed évre 24 he. A lap megjelenik minden vasárnap és kapható minden könyvkereskedésben, dohánytőzsdében, hírlappavillonban és minden újságárusnál. Július 4-én fejeződött be aze „ÉLET** első nagy pályázata, melyen előfizetőink nagy számban számoltak be arra a kérdésünkre, hogy milyennek képzelik el az IDEÁLIS OTTHO katolikus eszményét. A nyertesek között nagy külföldi hajóutakat, értékes könyvsoroza­tokat és egyéb kisebb jutalmakat sorsolunk ki, az első három jutalom nyertesének válaszát pedig lapunk CSALÁDVÉDELEM rovatában közöljük. Első nagy pályázatunk eredményét július 14-i számunkban fogjuk közölni. Üdvözlettel az „ÉLET“ szerkesztősége. K A­

Next