Élet, 1938. július-december (29. évfolyam, 27-52. szám)

1938-07-03 / 27. szám

-T------’• V-• ..'üz*.^MspxiaamiSZA Címképünk: Veszprémi látkép Az ÉLET előfizetési díja egész évre 12­0. Fizethető előzetes részletekben is Egyes szám ára 28 fillér. Csehszlovákiában az évi előfizetési díj 120 K£, negyed évre 30 Ke. Homanaban évi 600 Lei, negyed évre 150 Lei. , , , .... A lap megjelenik minden vasárnap és kapható minden könyvkereskedésben, dohánytőzsde­ben, hírlappavilonban és minden újságárusnál. Felelős szerkesztő és kiadó:ERDŐSI K­Á­R­O­LY, a Szent István­ Társulat alelnöke. Helyettes szerkesztő: HERÉN­YI LÁSZLÓ. Szerkesztőség: Budapest,VIII., Szentkirályi­ utca 28., I. em. 11. Telefon : d. e. 146-568. Erdősi Károly szerkesztő kedden d. e. 10—12-ig fogad az ELET szerkesztőségében. Szerkesztőségi órák: pénteken d. u. 5—6-ig. A szerkesztőség a beküldött kéziratokat nem őrzi meg és nem küldi vissza. Kiadóhivatal: Budapest, VIII., Szentkirályi­ utca 28., I. em. Telefon: 146-568. Kiadóhivatali órák minden hétköznap 9—2-ig. Postatakarékpénztári csekklap címe : «ÉLET» szépirodalmi heti folyóirat kiadóhivatala, Budapest, száma: 15.111. . 1r Ismét több mint 1000 előfizetővel erősödött az «ÉLET» tábora és mintha az Eucha­­risztia világraszóló ünnepei a magyar katolikus lelkeket min­denütt felrázták volna a katolikus irodalom iránti eddigi közö­nyükből, az ország minden tájáról csoportosan jelentkeztek új barátaink az egyetlen katolikus szépirodalmi képes hetilap, az «ÉLET» több mint negyedszázados zászlója alá. Sze­rzte.ttzt köszöntjük a június havában és az új félév kezdetétől, július 1-től belépett új előfizetőinket és azoknak a városoknak, helységeknek katolikus társadalmát, ahonnan egész csoportok nyilvánították azt az óha­jukat, hogy az«ÉLET»-et megindítsuk, külön hálával üdvözöljük. Nagyobb csoportok léptek be előfizetői gárdánkba a következő városok és helységek katolikus társadalmából: Budapest, Pécs, Túrkeve, Budafok, Gyoma, Endrőd, Szeghalom, Dévaványa, Szentendre, Marton­­madar, N­agymaros, Madaras, Mélykút, Bácsbokod, Bátmonostor, Nagybaracska, Csátalja, Baja, Gy­rbator, Eger, Sajószentpéter, Putnok, Mosonszentjános, Lébény, Mosonszentpéter, Abda­­usz­csomorja, Otteveny, Hegyeshalom, Szerecsen, Mosonszentmiklós, Lovászpatona, Pápa­­teszer, Simontornya, Bodajk, Nyergesújfalu, Tokod, Kenyérmezőmajor. Kérjük kedves új előfizetőinket, hogy fogadják szeretettel a min­den hét szombat reggelén pontosan beköszöntő új barátjukat, az «ÉLET»-et és ajánlják rokonaiknak, ismerőseiknek is és mondják el nekik, hogy az «ÉLET» önzetlenül harcol a kato­likus irodalomért és művészetért és kiadója ezért állapította­ meg a lap előfizetési díját oly alacsonyan, hogy ma az «ÉLET» Európa legolcsóbb szépirodalmi képes hetilapja. Hazafias üdvözlettel az ÉLET stb­. doh.ioa.ta. fa. 1146

Next