Élet, 1940. január június (31. évfolyam, 1-27. szám)

1940-01-01 / 1. szám

Felelős szerkesztő: ERDŐSI K­Á­R­O­L­Y, a Szent István-Társulat alelnöke. Kiadja a Szent István-Társulat, TAKÁTS ERNŐ dr. vezérigazgató. Helyettes szerkesztők: BERÉNYI L­ÁSZLÓ és THURZÓ GÁBOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, Vill., Szentkirályi­ utca 28., tel.: 146-568. Szerkesztőségi órák : kedden, szerdán d. e. 12—1-ig és pénteken d. u. 5—6-ig. Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Posta­­takarékpénztári csekklap : «Élet» 15.111. Az «ÉLET» előfizetési díja egész évre 12­0, mely összeg havi 1.— pengős részle­tekben is fizethető. Megjelenik minden vasárnap. Címképünk: Újévi harangok (DRZ-fotó) Mai számunkban megjelent rejtvények megfejtőinek jutalmai: Utalvány kalaptisztításra. Javítás, vasalás. Adja Kőszegi Bódog kalaposmester. Budapest, IX., Ráday­ utca 26. Telefon: 185-185. 3 P értékű utalvány hangszer, rádió V. hanglemez vásárláshoz. Utalvány 2-szeri ingyen kozmetikai kezelésre. Mirolt kozmetika Budapest, IV., Párisi­ utca 2. Telefon: 186-724. Elsőrendű kezelések 1 1 doboz csokoládé — desszert Utalvány 1 üveg Majthényi-féle kölni­vízre V. egy tégely Auróra kézfinomítóra MAJTHÉNYI BÉLA drogéria és illatszertár. Budapest, IX., Vámház­ körút 15. Egy nagy üveg SIDOL és egy üveg SIDOLAC folyékony bú­tor­f­é­ny­es l­t­ős­zer. Fém- és ablaktisztító. 1 drb 2 P értékű utalvány gtaamka Змшпг festék, háztartás és piperecikkek üzletében. Budapest, Vili., Sándor­ utca 22. (Stúdióval szemben.) 3 P értékű utalvány órajavításra. Adja Bánki Emil okt. órás Budapest, VI., Lehel­ út 19. 1 csomag magyar játékkártya Piatnik 1 díszdoboz Cocteau desszert Egy darab TÖLTŐTOLL .Bácsik Ferenc töltőtollgyártó és javító üzeméből. Budapest, VII., Wesselényi­ utca 24. 5 palack *prefier Szent Erzsébet tápsör. Az üres üvegekért a gyár elküld. 1 doboz áaú* OVOMALTINE vitamindús tápszer. A legegészségesebb reggeli és uzsonna. Házhoz szállítja a Dr. WANDER gyógyszer- és tápszergyár részvénytársaság. Utalvány 2 üveg világhírű KARMELITA CSEPPEK gyógysósborszeszre. Gyártja: KARMELITA RENDHÁZ Budapest, XIII., Huba­ utca 12. Utalvány 1 pár finom női selyem­harisnyára. harisnyaFÁTHkesztyű Budapest, IV., Ferenc.ek-tere 2. Telefon: 183-642. Utalvány egy párnalapra. ÁDÁM KÁROLY kézimunka- és fonalkereskedésébe. Alapítva : 1772-ben. Főüzlet: Budapest, IV., Kiegó­ utca 4. Utalvány kalaptisztításra, javítás, vasalás, átalakításra KIRÁLY GYULA kalaposmesterhez, női- és férfikalapok Budapest, IX., sellői­ út 23. Utalvány 3 drb művészi levelezőlapra BRUNHUBER udvari, kamarai fényképészhez VIII., Baross-u. 61. Telefon: 134-178. 3 P értékű utalvány vásárlásra szabott árból, vagy javításra, folyrun­em és - készte­tés minőségben kiváló II., Zsigmond-u. 22. IV., Pilvax-köz 7. V., Szt István-krt 12. Utalvány egyszeri tartós ondolálás elkészítésére 7 P értékben ÉVINGER MIKLÓS úri és női fodrász üzletében Budapest, Vili., Sándor­ utca 26. Utalvány egy darab nyakkendőre BAZSO divatáru cégnél Baross­ utca 66. Telefon : 149- 400 Ingkülönlegességek

Next