Élet, 1942. január-június (33. évfolyam, 1-26. szám)

1942-01-04 / 1. szám

Felelős szerkesztő: ERDŐSI KÁROLY, a Szent István-Társulat alelnöke. Kiadja a Szent István-Társulat, TAKÁTS ERNŐ dr. vezérigazgató. Helyettes szerkesztők: BERÉNYI LÁSZLÓ és THURZÓ G­BOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Szentkirályi­ utca 28., tel.: 146-568. Szerkesztőségi órák : kedden, szerdán d. e. 12—1-ig és pénteken d. u. 5—6-ig. Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Posta­­takarékpénztári csekklap : «Élet» 15.111. Az «ÉLET» előfizetési díja egész évre 12­0, mely összeg havi 1.— pengős részle­tekben is fizethető. Megjelenik minden vasárnap. Cím­képünk: Téli fények a pálos-kolostorban. (Szendrő István felvétele.) 1. KERESZTREJTVÉNY !? Vízszintes sorok: 1. Népszerű rádió­közvetítő. 10. Erdélyi vár. 11. Shakes­peare királya. 13. Kis csirke. 16. Rag. 17. Röviden : bácsi. 18. Majdnem ci­nege. 19. Kugli. 21. Vízi állat. 22. Mu­tatószó. 23. Kis Teréz. 24. Leánynév. 25. Indulatszó. 26. Európai nép. 27. Figyelmezteti. 29. Állóvíz. 30. Vízleve­zető csatorna. 32. Borúra ez szokott jönni. 33. Betű­s kiejtés szerint. 35. Feszületek felirata. 37. Idegen névelő. 38. Vérpálya. 39. Eszes. 41. Tűz igéje. 43. Leszek, latinul. 44. Szúrás helye. 45. Imádságok utolsó szava. 46. A har­coló csapatok ellátásáról gondoskodik ez a csapattest. 47. Betű. 48. Ismeret­len. 49. Nem jól lát. 50. Sakkjátszma vége lehet ez is. 52. Három amerikai filmszínésznő családi neve. 53. Világ­hírű szerelmespár. Függőleges sorok: 1. Olasz opera­­szerző és egyik leghíresebb operája. 2. Északolaszországi város. 3. Hóba ikerszava. 4. Üdvözlégy — idegen nyelven. 5. Rag. 6. Sál mássalhangzói. 7. A sivatag hajója. 8. Éva betűi ke­verve. 9. Cipész­szerszám. 12. Vasár­napi műsorszám a rádióban. 14. Nem érdes a felülete. 15. Megkettőzve : be­tegség. 17. Üzlet. 19. Személyes név­más. 20. Német gyermek. 21. Rövidebben hív. 23. Királyi szék. 24. Olasz pénz. 26. Egyiptomi isten. 28. Tele van. 31. Cukrászdában kapható. 34. Díszes. 36. Igenlő szó. 38. Érdeklődési folyamat. 40. Orosz folyó. 42. Ékezet­tel, személyes névmás. 45. Előtte latinul. 46. A bíróság szokta kihallgatni. 48. Mert, latinul. 49. Tejtermék. 50. Olasz síkság. 51. Állóvíz. 52. L. S. LIBÁL és MÄRZ látszerészek. Cégtulajdonos: özv. Mára Károly­né. Budapest, VI., Teréz-körút 54. Nyugati p. v. szemben. ÉLET előfizetőknek márkás cikkek kivitelével engedmény. Hirdetéseket felvesz az „ÉLET" kiadóhivatala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :o: ra 10n 11n 12 13 14o 15u 16n 17 18 <:> 19 20 :o: 21 22o 23n 24 25o 26n 27 28n 29 n 30 31n 32U 33 34n 35 360 37 ö 38 39 ,0a 41 42 :o: 43 44n 45 ra 46 i7 :o: 48 ran 49 n 50 51:o: 52n ö 53

Next

/
Thumbnails
Contents