Élet, 1942. július-szeptember (33. évfolyam, 27-39. szám)

1942-07-05 / 27. szám

Címképü­nk : Buda dombjai a margitszigeti Bodor-kútról (Szendrő István felvétele) Felelős szerkesztő: ERDŐSI KÁROLY, a Szent István-Társulat alelnöke. Kiadja a Szent István-Társulat, TAKÁTS ERNŐ dr. vezérigazgató. Helyettes szerkesztők: BERÉNYI LÁSZLÓ és THURZÓ GÁBOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Szentkirályi­ utca 28., tel.: 146-568. Szerkesztőségi órák : kedden, szerdán d. e. 12—1-ig és pénteken d. u. 5—6-ig. Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Posta­­takarékpénztári csekklap : «Élet» 15.111. Az «ÉLET» előfizetési díja egész évre 12­­, mely összeg havi 1.A pengős részle­tekben is fizethető. Megjelenik minden vasárnap. Vízszintes sorok : 1. Zenei együttes. 10. A folyó sodra. 11. Háziszárnyas. 12. A nap vége. 14. Akinek jó a szeme. 16. Kötőszó. 17. Mássalhangzó, kiejtés szerint. 18. Görög betű. 19. Válogatás nélkül összerakott. 21. Hiányos térd. 22. Megkettőzve : bányaváros. 23. Menyasszony. 24. Idővel minden kis­gyerek fejeságya ... 25. Ékkel látja el. 27. Zenei hang. 28. Vigyázó. 29. Kala­posüzlet. 31. Betű. 33. Mutatószó. 34. Ilyen kiképzés is van a katonaságnál. 35. Leo . . ., férfinév. 37. A karácsonyi és húsvéti tésztában található. 39. Ide­gen kérdőszó. 40. Téli csapadék, névelő­vel. 41. Mélyen eltűrődik. 43. Az étel­nek van. 44. Idegen igenlés. 45. Szemé­lyes névmás. 46. Időmérő. 47. Női hang. 48. Főúri rang. 50. Betű. 51. Az idege­neknek ők mutatják meg a várost. Függőleges sorok : 1. Kiscserkész. 2. A folyók partján található. 3. Cipész­­szerszám. 4. Fordított óhajtás. 5. Es­ő idegen nyelven. 6. Csak ellentéte. 7. Ide­gen melléknévi végződés. 8. Azonos mássalhangzók. 9. A rendőrség élén áll­nak. 13. Ételízesítő. 14. Igekötő. 15. Harci eszköz. 17. Férfinév. 19. Izgalmas élmény. 20. Egyiptomi isten. 21. Sze­mélyes névmás. 22. Címzés rövidítése. 24. Lassan megy. 26. Leánynév. 27. Francia törvény, ahogy kiejtem. 30. Tu­dományos tétel. 32. Tagadószó. 36. Iga­vonó háziállat. 37. Latinul: engemet. 38. Ilyen kórt kaphatnak a birkák. 41. Kötőszó. 42. Indulatszó. 43. Fran­cia névmás. 45. Bő. 47. Mutatószó, tá­volra. 48. Rag. 49. Fém. 50. Tagadószó. 27. KERESZTREJTVÉNY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 10 □a 11n 12 13n 14 15n 16o 17 180 19 20□ 21n 226 23n 24 25 26n 27 1a 28n 29 30n 31 32:o: 33 nn 34 35 36 :o: 37 38n 39□ 40n 41 42n 43 44o 45a 46n 47n 48 49nn 50n 51 jfc |yS A V­­­H lapját, az ÉLET-et, ha bevásárlásainál, rendeléseinél a S AiM­IUM I J cégnél hivatkozik az ÉLET-ben megjelent hirdetésre. ÉLET előfizetőknek márkás cikkek kivé­telével engedmény. Telefon: 310-704. ZEISS punktál szemüvegeket, borgnettákat, hőmé­rőket, rajz- és mérőeszközöket, fotócikkeket és kamarákat ajánlanak LIBÁL és MÄRZ látszerészek. Cégtulajdonos: özv. März Károlyné Budapest, VI. teréz-körút 54. Nyugati p. u. szemben. Ha kellemesen akar szórakozni, olvassa az ÉLET " -et

Next