Élő Sziget, 2012 (1-12. szám)

2012-01-01 / 1. szám

ító SZiQSI Időszakos plébániai értesítő Nehéz évet hagytunk magunk mögött, és az új indulása sem valami bíztató — már ami a külső viszonyainkat érinti. Mindenki érzi a pénztárcáján, emberi kapcsolataiban, városunk történéseiben... Még szerencse, hogy a belsőnkben más folyamatok zajlanak, mások a hangsúlyok! Fejtetőre állt emberi világunkban a karácsonyi események átélése, megélése visszabillenti lelki egyensúlyunkat. Hiszen annyi szép dolog történt velünk, általunk - Urunk megjelenésére készülve, és az ünnepek alatt! Igen, velünk, és általunk, mert részesei voltunk, és szeretnénk folyamatosan részesei lenni minden jó dolognak, ami a lelkieket előbbre viszi, emberségünket erősíti. Újságunk terjedelme nem teszi lehetővé, hogy azt a sok élményt közkinccsé tegyük, amit egymás közt örömmel osztunk meg - amit egy-egy eseménnyel kapcsolatban átél­tünk. Jézus öröme, hitünk élménye összekapcsol bennünket Ezt erősíti az ökumenikus imahét rendezvénysorozata, és a ráhangoló januári imaóránk is. Ezzel a lelkülettel fussunk neki az újévnek, hogy Jézusban való egységünkről, örömünkről tanúságot téve tegyük szebbé, jobbá szőkébb, tágabb környezetünket! „...Ez a mi munkánk, és nem is kevés...” Kedves Testvérek! Minden esztendő utolsó napján hálaadó szentmisét mondunk az év minden kegyelméért és segítségéért. Ez a nap egyben a lelkipásztori beszámoló napja is, hiszen egy esztendő alatt sok minden történt a plébániánkon, melyet fontos megosztani egymással. A beszámolót három részre osztanám: 1. Szentségi beszámoló: Mindig nagy öröm számomra, ha szentséget szolgáltatok ki. Ugyanis a szentségeken keresztül különösen is megta­pasztalhatjuk Isten kegyelmét és szeretetét. 2011-ben 41 keresztelésünk volt, ami jóval kevesebb a tavalyi 53-hoz képest. Nem tudom mi ennek az oka, talán kevesebb gyermek is született az idén. 43 elsőáldozónk és 17 bérmálkozónk volt. Ünnepélyesen kiszolgáltattuk a betegek szentségét is szeptemberben 23 beteg és idős testvérünknek, de természetesen sok ember vette fel ezt a szentséget a kórházban és otthonában is. A házasság szentségében 6 pár részesült. Ez néggyel kevesebb, mint tavaly. Érdekességként mondom, hogy kb. 20.000 áldozó volt a Kerek templomban ebben az évben. Itt említeném meg - bár nem szentség - a temetéseket is. Idén 56 testvérünket kísértük utolsó útjára. Ez a szám 6-tal több, mint az elmúlt esztendőben. Sajnos azonban nagyon kevesen részesültek szentségekben haláluk előtt. Ennek az lehet az oka, hogy még mindig sokan félnek a betegek szentségétől. Hálát adunk az Istennek minden szentségért, amiben részesültünk, és kérjük tőle, hogy ezeken keresztül még inkább egyesüljünk vele. 2. Közösségi beszámoló. A Magyar Katolikus Püspöki Kar meghirdette a Család évét 2011-re. Közösségi alkalmainkat, programjainkat mi is ennek jegyében szerveztük meg. Imádságainkban minden szentmisén megemlékeztünk a családról, de imaóráinkon is elmélkedtünk az édesapai és édesanyai hivatásról, a nagyszülőkről és a gyermekekről is. A májusi litániákon és az októberi ájtatosságokon is a családokért imádkoztunk. Szerveztünk a szülőknek teadélutánokat, családi napot tartottunk, a filmklubok keretében családi filmeket vetítettünk, a hittantábor fő témája is ez volt. Ezen kívül részt vettünk az ökumenikus imahéten, szerveztünk farsangot, zarándoklaton voltunk a képviselő-testülettel. Úgy gondolom, idén is sokat tettünk azért, hogy egyházközségünk lelkileg állandóan megújuljon és fejlődjön. 3. Gazdasági beszámoló: Egyházközségünk idei zárszámadása hasonló lett, mint az elmúlt esztendőben. Ez pedig úgy gondolom, hogy a mostani válság közepette nagyon jó. Bevételeink nem nagyon növekedtek, de nem is csökkentek. Plébániánknak négy bevételi forrása van: Egyházi adó: 1.474.500,- Perselybevétel: 3.776.805,­Stólabevétel: 1.277.800,- Adomány: 332.500,­Mind az egyházadó, mind pedig a perselypénz egy kicsi emelkedést mutat. A szólabevétel és az adomány összege a tavalyi évhez képest nem változott. Egyéb bevételeink: 110.457,­ (kamat és terembérlet) 2011-ben az alábbi gyűjtések voltak: Katolikus iskolák: 140.940,­ Péterfillér: 95.655,­Missziós gyűjtés: 98.730,­ Karitász gyűjtés: 149.200,­Szentföld javára: 104.555.­Természetesen minden gyűjtésünk eredményét továbbítottuk a Főegyházmegye felé. Ezen kívül két tartós élelmiszergyűjtést is tartottunk. Az egyiket nagyböjtben a másikat pedig adventben. Mindkettő igen sikeres volt, így az összes bevételünk 2011-ben: 6.972.060 forint volt. Köszönjük szépen híveink adakozó szeretetét! 2011-ben az alábbi kiadásaink voltak: Fizetések: 3.008.400,- Járulékok: 193.007,­Iroda: 304.085,- (nyomtatványok, festékpatronok, postaköltség) Közüzem: 2.032.106,- (fűtés, világítás, szemétdíj, telefon, riasztódíj) Egyéb kiadás: 1.693.027,- (liturgikus anyagok, kisebb felújítások, ostya, bor, gyertya, virág, étkezés) Papi szolidaritás: 478.000,­összes kiadás: 7.708.625 forint. Sajnos ez azt jelenti, hogy idén több volt a kiadás, mint a bevétel. Azonban a 2010-es esztendőről volt még maradványunk, így a mérleg a következőképpen alakult: Bevétel: 2010- es év maradványa: 4.594.483 forint 2011- es év bevételei: 6.972.060 forint Összesen: 11.566.543 forint 2011-es év kiadásai: 7.708.625 forint 2011-es év maradványa: 3.857.918 forint Végül pedig szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, szolgálatát! Margon Gábor és Radnics Zoltán atyáknak a rendszeres helyettesítést, besegítést, a képviselő­­testület egész éves munkáját, különösen is az elnöknek, Nyitrai Lászlónak és a templomgondnoknak, Erdős Péternek. Köszönöm azoknak is a munkáját, akik a templomban segítenek nekem. Elsősorban a sekrestyéseknek: Kati néninek és Ilonka néninek, Gyurácz Lacinak és Reményi Lacinak az áldozatos munkáját. Köszönöm a takarító csoport tagjainak a munkáját, a szentség­imádók segítségét. Köszönöm a karitász Szent Anna Plébánia Esztergom 2012. január V/1. szám

Next