Élő Sziget, 2015 (1-12. szám)

2015-01-01 / 1. szám

ÉLŐ SZÍQE Időszakos plébániai értesítő Az ember időnként megáll, körülnéz, végiggondolja, hon­nan jött, most hol tart, és merre szeretné folytatni útját És ez nemcsak a hitéletünkre vonatkozhat. Az esztendő fordulója általában erre inspirál bennünket - egyénileg is és közössé­geinkben is. Sokszor azon is elgondolkodunk, mi végre is vagyunk e világon, Isten mit is akar kezdeni velünk, mire szánt, főleg mit tartogat nekünk. Rossz, nehéz napjainkban még talán felelősségre is vonjuk az Urat tanácstalanságunkban, csü­g­­gedésünkben... Egy általam most látott színdarabban (Tom Ziegler: Grace és Glória) a rákkal küszködő, halálra készülő főhős - visszaemlékezve élete nehézségeire, tragédiáira - szintén az Urat faggatja a miértekről. De megfogalmazza magának­­ meg nekünk is a választ: ha életünket mi esetleg csődnek is látjuk, éljük meg, de testvéreink (családunk generációi, kö­zösségeink) számára láncszem vagyunk az „összekapcso­lásban”, és pont nélkülünk nem létezhetne ez a lánc... Mi is egy-egy láncszem vagyunk, embereket igyekszünk egymással összekapcsolni, sőt, „Isten lánca” vagyunk (Sík S.) testvéreink számára. Hozzá szeretnénk eljutni, és magunkkal „vontatni” a ránk bízottakat! Az Úr kegyelme segítsen ebben bennünket az új évben! Kedves Testvérek! Minden esztendő utolsó napján hálaadó szentmisét mon­dunk az eltelt időszak minden kegyelméért és segítségéért. Ez egyben a lelkipásztori beszámoló napja is. Egy év alatt sok minden történt a plébániánkon, amit fontos megosztani egymással. A beszámolót három részre osztanám: 1. Szentségi beszámoló: Mindig nagy öröm számomra, ha szentséget szolgáltatok ki. Ugyanis ezeken keresztül különösen is megtapasztalhatjuk az Isten kegyelmét és szeretetét. Ebben az esztendőben 31 keresztelésünk volt, sajnos kevesebb, mint tavaly. Idén 42 elsőáldozónk és 24 bérmálkozónk volt. Közülük többen felnőttként járultak a szentségekhez. Ünnepélyesen kiszolgáltattuk a betegek szentségét is szeptemberben 14 testvérünknek, de természetesen sok ember vette fel ezt a kórházban és otthonában is. 7 pár kötött szentségi házasságot. Ez kettővel több, mint tavaly. A jubiláns házasok szentmiséjén pedig 15 házaspár részesült áldásban. Érde­kességként mondom, hogy kb. 18.000 áldozó volt ebben az évben templomunkban. Itt említeném meg - bár nem szentség - a temetéseket is. Idén 48 testvérünket kísértük utolsó útjára. Ez a szám 20-szal kevesebb, mint tavaly. Sajnos azonban nagyon sokan nem részesültek szentségekben haláluk előtt. Ennek oka lehet, hogy még mindig sokan félnek a betegek szentségétől. Hálát adunk az Istennek minden szentségért, amiben részesül­tünk, és kérjük Tőle, hogy általuk még inkább egyesüljünk Vele. 2. Közösségi beszámoló: Ebben az esztendőben is fontosnak tartottuk, hogy építsük a közösségünket. Tartottunk családi napot, részt vettünk az ökumenikus imahéten, szerveztünk farsangot, méltó módon ültük meg a búcsúnkat. Imaórákon, szentségimádásokon is imádkoztunk közösségünkért. Megtartottuk a Kerektemplom éjszakáját. Ősszel egyházközségi zsinati nap keretében át­gondoltuk plébániánk múltját, jelenét és jövőjét is. Meg­határoztuk azokat az irányvonalakat, amik mentén szeretnénk haladni. Úgy gondolom, sokat tettünk azért, hogy egyház­­községünk lelkileg állandóan megújuljon és fejlődjön. 3. Gazdasági beszámoló: Egyházközségünk idei zárszámadása kicsit rosszabb lett, mint az elmúlt években. Talán ez a gazdasági válsággal is magyarázható. Plébániánknak négy bevételi forrása van: Egyházi adó: 1.744.800 Stólabevétel: 1.389.100 Perselybevétel: 3.286.575 Adomány: 1.709.175 Egyéb bevétel 14.717.673 (kamat, plébánia tetőtér beépítésére kapott támogatás). Gyűjtések: Katolikus iskolák: 104.550 Péterfillér: 89.805 Missziós gyűjtés: 107.195 Karitász gyűjtés: 93.220 Szentföld javára: 107.450 Minden gyűjtés eredményét továbbítottuk a Főegyházmegye felé. Ezenkívül 2 tartós élelmiszergyűjtést is tartottunk. Egyiket nagyböjtben, a másikat adventben, amik igen sikeresek voltak. Köszönjük szépen híveink adakozó szeretetét! 2014-es kiadások: Fizetések: 4.159.900 Iroda: 176.642 (nyomtatvány, festékpatron, postaköltség) Közüzemi díjak: 1.261.613 (fűtés, világítás, víz, szemétszál­lítás, telefon, riasztó). Plébánia kiadásai:7.742.265 Egyéb kiadás: 8.409.569 (liturgikus anyagok, kisebb felújítá­sok, ostya, bor, gyertya, virág, étkezés). Papi Szolidaritási Alapba: 508.000 A mérleg a következőképpen alakult: BEVÉTEL 2013 maradvány 1.801.239 2014 bevételei: 23.344.543 Összesen: 25.145.782 KIADÁS 2014 kiadásai 22.257.989 2014 maradvány 2.887.793 Összesen: 25.145.782 Végül pedig szeretnék köszönetet mondani Horváth István és Szemere István atyáknak az egész éves lelkipásztori szolgálatukért. Szeretném megköszönni Radnics Zoltán atyá­nak, Margon Gábor atyának és Hegedűs László atyának a rend­szeres kisegítést. Köszönöm a képviselő-testület egész éves munkáját, különösen is az elnöknek, Nyitrai Lászlónak és a templomgondnoknak, Erdős Péternek. Köszönöm azoknak is áldozatos munkáját, akik a templomban segítenek nekem. Elsősorban: Kati néninek, Ilon­ka néninek, Anci néninek, Erzsi néninek, Misinek. Köszönöm a takarító csoport tagjainak a munkáját, a szentségimádók segít­ségét. Köszönöm a rózsafüzér-társulat imádságát. Köszönöm a karitász munkatársainak, hogy segítenek Jézus örömhírét elvinni a rászorulóknak. Köszönöm a felnőtt és a gitáros énekkar, ill. a kamara­kórus énekét, amellyel még szebbé tették a liturgiánkat. Kö­szönöm a hitoktatók szolgálatát, a ministránsok egész éves segítségét. Köszönöm azoknak is a munkáját, akik az irodában segítenek nekem. Végül pedig köszönöm mindazoknak, akik bármiben is segítettek az év folyamán. Mindenki munkáját és áldozatát az Isten fizesse meg százszorosán. Kérjük Istenünket, hogy az új esztendőben is álljon mel­lettünk, segítsen minket és adjon erőt nekünk, Szent Anna pedig könyörögjön értünk. Amen­ László atya Szent Anna Plébánia Esztergom 2015.január VIII/1. szám

Next