Élő Sziget, 2016 (1-12. szám)

2016-01-01 / 1. szám

llő sziget időszakos plébániai értesítő Sokat hallunk, olvashatunk az irgalmasság rendkívüli szentévéről. Egyházközségünkben is igyekszünk ébren tartani a gondolatot Programjaink, ünnepeink kapcsán gyakran fel­idéződnek majd az irgalmasság testi-lelki cselekedetei, hogy egyéni életünket is áthassa ennek megélése. Úgy gondolom, mindannyiunk számára bőséges lehetőség adódik az irgalmas szeretet gyakorlására­­ akár a legszűkebb környezetünkben is. Az első, talán legfontosabb „gyakorlat” az egymásra fi­gyelés. A karácsonyi ünnepkör ebben segített nekünk, de jó lenne, ha ez egész évre kihatna, kitartana... Kedves Testvérek! Minden esztendő utolsó napján hálaadó szentmisét mon­dunk az év minden kegyelméért és segítségéért. Ez a nap egyben a lelkipásztori beszámoló ideje is, hiszen sok minden történt a plébániánkon, melyet fontos megosztani egymással. A beszámolót három részre osztanám: 1. Szentségi beszámoló Mindig nagy öröm számomra, ha szentségeket szolgál­tatok ki. Ugyanis rajtuk keresztül különösen is megtapasz­talhatjuk az Isten kegyelmét és szeretetét. Ebben az esztendőben 34 keresztelésünk volt, ami 3-mal több, mint tavaly. 39 elsőáldozónk és 17 bérmálkozónk volt, közülük több felnőtt. Ünnepélyesen kiszolgáltattuk a betegek szentségét is szeptemberben 18 beteg és idős testvérünknek, de természetesen sok ember vette fel ezt a kórházban és ottho­nában is. A házasság szentségében 5 pár részesült. Ez kettővel kevesebb, mint tavaly. A jubiláns házasok szentmiséjén pedig 25 házaspár részesült áldásban. Érdekességként mondom, hogy kb. 18.000 áldozó volt a Kerektemplomban ebben az évben. Itt említeném meg - bár nem szentség- a temetéseket is. Idén 57 testvérünket kísértük utolsó útjára. Ez a szám kilenccel több, mint az elmúlt esztendőben. Sajnos azonban nagyon sokan nem részesültek szentségekben haláluk előtt. Ennek az lehet az oka, hogy még mindig sokan félnek a betegek szent­ségétől. Hálát adunk az Istennek minden szentségért, amiben ré­szesültünk, és kérjük tőle, hogy ezeken keresztül még inkább egyesüljünk vele. 2. Közösségi beszámoló Ebben az esztendőben is fontosnak tartottuk, hogy építsük a közösségünket. Ennek jegyében családi napot tartottunk. Részt vettünk az ökumenikus imahéten, szerveztünk farsangot, méltó módon ültük meg a búcsúnkat. Imaórákon, szentség­­imádásokon is imádkoztunk közösségünkért. Megtartottuk a Kerektemplom éjszakáját. Egyházközségi zsinat nap keretében átgondoltuk plébá­niánk múltját, jelenét és jövőjét is. Meghatároztuk azokat az irányvonalakat, ami mentén szeretnénk haladni. Egész évben ünnepeltük a szerzetesek évét. Megismer­kedtünk sok szerzetesrenddel és minden szentmisében imád­koztunk is értük. Úgy gondolom, idén is sokat tettünk azért, hogy egyház­­községünk lelkileg állandóan megújuljon és fejlődjön. 3. Gazdasági beszámoló Egyházközségünk idei zárszámadása kicsit jobb lett, mint az elmúlt években. Plébániánknak 4 bevételi forrása van: Egyházi adó: 1.895.000 Ft Perselybevétel: 3.104.850 Ft Stólabevétel: 1.166.800 Ft Adomány: 1.138.220 Ft Egyéb bevételeink­­a templomfelújításra kapott pénzzel együtt: 49.166.400 Ft 2015-ben az alábbi gyűjtések voltak: Katolikus iskolák: 101.385 Ft Péterfillér: 82.715 Ft Missziós gyűjtés: 108.825 Ft Karitász gyűjtés: 108.500 Ft Szentföld javára: 105.890 Ft Természetes minden gyűjtésünk eredményét továbbítottuk a Főegyházmegye felé. Ezen kívül két tartós élelmiszergyűjtést is tartottunk. Az egyiket nagyböjtben, a másikat pedig adventben. Mindkét gyűjtés igen sikeres volt. Köszönjük szépen híveink adakozó szeretetét. Összes bevétel 2015-ben: 56.471.270 forint. 2015-ben az alábbi kiadásaink voltak: Fizetések: 3.885.500 Ft Iroda: (nyomtatványok, festékpatronok, postaköltségek) 184.867 Ft Közüzem: (fűtés, világítás, szemétdíj, telefon, riasztódíj) 1.122.713 Ft Templom: 48.577.092 Ft Egyéb kiadás: (liturgikus anyagok, kisebb felújítások, ostya, bor, gyertya, virág, étkezés) 7.751.465 Ft Papi szolidaritás: 496.000 Ft Összes kiadás: 62.017.637 forint, így a mérleg a következőképpen alakult: Bevétel: 2014- es év maradványa: 8.137.077 forint 2015- ös év bevételei: 56.471.270 forint Összesen: 64.608.347 forint Végül pedig szeretnék köszönetet mondani Radnics Zoltán atyának, Margon Gábor atyának és Hegedűs László atyának a rendszeres kisegítésért. Köszönöm a Képviselő Testület egész éves munkáját, különösen is az elnöknek, Nyitrai Lászlónak és a templomgondnoknak, Erdős Péternek. Köszönöm azoknak is a szolgálatát, akik a templomban segítenek nekem. Elsősorban: Ilonka néninek, Anci néninek, Erzsi néninek, Misinek az áldozatos munkáját. Köszönöm a takarító csoport tagjainak és a szentségimádók segítségét. Köszönöm a rózsafüzér társulat imádságát. Szent Anna Plébánia Esztergom 2016. január IX/1. szám 2015-ös év kiadásai: 2015-ös év maradványa: Összesen: 62.017.637 forint 2.590.710 forint 64.608.347 forint

Next