Élővilág, 1956 (1. évfolyam, 1. szám)

1956-11-01 / 1. szám

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG­ VEZETŐJE: DR. TANGL HARALD TAGJAI : DR. ALLODIATORIS IRMA, DR. BOROS ISTVÁN, DR. FEUER GYÖRGY, DR. FORNOSI FERENC, DR. GERBNER MÁTYÁS, DR. HARASZTY ÁRPÁD, DR KISZELY GYÖRGY, DR. KONTRA GYÖRGY, DR. MALÁN MIHÁLY, DR. STOHL GÁBOR FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. RÉTI ENDRE * Előfizetési díj egy évre 36 forint, fél évre 18 forint * Kérjük az előfizetési díjat az Ismeretterjesztő Társulat címére (Budapest VIII, Bródy Sándor utca 16) postára adni. Csekkszámlaszám : top 127-50. A csekken a név és a pontos lakcím mellett kérjük feltüntetni: „ÉLŐVILÁG" * Egyes szám ára 6 forint TIT. Kím­iv­­ra, Budapest Helyszám:......................................... Leltári szám: . ..... Szerkesztőség és kiadóhivatal: Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Budapest, Vili, Bródy Sándor utca 16. Telefon : 338-563 * Felelős kiadó: Ónódy Miklós 2477 — Egyetemi Nyomda mélynyomása, Budapest — Felelős vezető: Janka Gyula igazgató

Next