Élővilág, 1956 (1. évfolyam, 1. szám)

1956-11-01 / 1. szám

BEKÖSZÖNTŐ Hazánkban a biológiai tárgyú ismeretterjesztő folyóiratok, az emberi, állati és növényi szervezetek felépítésével, életműködésével foglalkozó lapok iránt hosszú idő óta igen élénk az érdeklődés. Ez akkor bizonyosodott be először, amikor a Természettudományi Társulat folyóirata, az 1869-ben megindult Természettudományi Közlöny — nagy sikerrel nyerte meg a közönség rokonszenvét és szeretetét. Azóta csaknem száz év telt el. Joggal cáfolta Szily Kálmán azt az egy időben elter­jedt véleményt, hogy ,,a magyar közönségnek a természettudományi ismeretek iránt nincs hajlama“. Még a két világháború közötti időszakban is voltak természettudományos lapjaink — Lambrecht Kálmán ,,Búvár“-a, az Állatkert kis lapja, a „Természet“ stb. s az olvasóközönség mindegyiket kedvelte. Soha nem volt olyan nagy érdeklődés a természettudományok, s így a biológia iránt, mint manapság. A megnövekedett tudásvágy, a kulturális igények nagymértékű kiszéle­sedése időszerűvé teszik egy olyan magas színvonalú biológiai ismeretterjesztő lap meg­jelenését, amilyen magyar nyelven eddig még nem volt, de amelynek hamarjában kül­földön is alig találjuk párját. Az eddigi folyóiratok ugyanis a biológia mellett egyéb tudo­mányágakkal is — geológia, fizika stb. — foglalkoztak. Lapunk, az ÉLŐVILÁG tulajdonképpen már harmadik évfolyamában van; 1954 óta sokszorosított alakban eddig is ismerték és kedvelték biológusaink. Míg azonban eddig főleg külföldi cikkek dokumentációjával és szakosztályaink tapasztalatcseréjével foglal­kozott, most — az ismeretterjesztő munka elősegítése mellett — terjedelme túlnyomó részében magyar szerzők eredeti cikkeivel, magas szinten a biológiai ismeretterjesztést fogja szolgálni. Az ÉLŐVILÁG arra törekszik, hogy mind az elméleti és világszemléleti, mind a gyakorlati szempontból fontos biológiai problémákat a képzett olvasó elé tárja és azokat sokoldalúan megvilágítsa, esetleg vitára bocsássa. Fontosnak tartja a biológia olyan is­mertetését, hogy azon keresztül ne az egyszerűen leíró, hanem a természetben uralkodó dinamikus egyensúlyon alapuló funkcionális szemléletet terjessze. Igen jelentős feladatnak kell tekinteni a biológia oktatásának elősegítését is. Ezt annál inkább is szolgálhatja a lap, mert a TT­IT biológus tagjainak tekintélyes része pedagógus. Célkitűzéseink között szerepel az új magyar biológiai eredmények, ugyanakkor a biológia .

Next