Élővilág, 1963 (8. évfolyam, 1-6. szám)

Abonyi Lajos dr.: Kutyakiállítás. 4. sz. 24. old. Anghi Csaba dr.: Az afrikai rezervátumok, mint új domesztikációs központok. 2. sz. 9. old. Árokszállási Zoltán dr.: A bazidiumos gombák élete és szaporodása. 6. sz. 18. old. Aujeszky László dr.: Geofizikai hatások az életjelenségek napi ritmusára. 4. sz. 16. old. Benedek István dr.: Az ember helye a természetben. 1963. 5. sz. 3. old. Beretzk Péter dr.: Vadmadarak között fellépő járványok. 4. sz. 21. old. Boros Ádám dr.: A puszták mohái. 1. sz. 39. old. Garastyán Endre dr.: Az állati magatartás fiziológiája. 2. sz. 16. old. Harald Schultz: A halak keletkezése. 1. sz. 31. old. Harald Schultz: Az umutina­ indiánok két vízözön mondája. 3. sz. 22. old. Harald Schultz: Umutina indián mondák. 4. sz. 11. old. Harald Schultz : Umutina indián mondák. 5. sz. 30. old. Herczegh Márton : Élő képek Vietnámból. 5. sz. 16. old. Hideg időszaki maradvány­növények a Hargitában. 4. sz. 8. old. Hortobágyi Tibor dr.: A növényi sejtek öregedése. 6. sz. 10. old. Horváth János dr.: Újabb szempontok a növényi kórokozó gombák változékonyságá­ról. 2. sz. 30. old. Horváth Lajos dr.: Biológus szemmel a Kaukázusban. 3. sz. 12. old. Jeanplong József dr. : Vietnam őserdői és szavannái. 6. sz. 26. old. Jurán Vidtor: Gólyamentés. 2. sz. 41. old. Kacsor István dr.: A főemlősök evolúciója (törzsfejlődés). 4. sz. 6. old. Kempelen Attila dr.: A tengeri élőlények fényléséről. 2. sz. 26. old. Kerekes István: Inter arma Caritas! 5. sz. 38. old. Keve András dr.: A ragadozó madarak gazdasági jelentősége. 5. sz. 10. old. Király László dr.: Sárga lótusz. 4. sz. 19. old. Kovács László: Egy pedagógus biológus naplójából. 6. sz. 25. old. Markos György: Medvemegfigyelések a Hargitai Luciban. 1. sz. 36. old. Nagy Barnabás dr.: A szöcskék és tücskök érdekes világa. 3. sz. 17. old. Nagy Lászlóné dr.: Palynológia — a spórákkal és virágporral foglalkozó tudományág. 5. sz. 33. old. Németh Lászlóné: A sugárzó izotópok alkalmazásának jelentősége és példája a mező­­gazdasági kutatásokban. 1. sz. 14. old. Olof Klehr dr.: Biológia és világnézet. 1. sz. 26. old. O'sváth János dr.: A növényi növekedés matematikai leírásának problémái. 4. sz. 26. old. Pozsár Béla: Radioaktív izotópok alkalmazása a növényélettanban. 1. sz. 3. old. Puy Aladár: Nemzetközi С. А. С. I. B. kutyakiállítás Budapesten. 6. sz. 32. old. Radetzky Jenő: Munkában a Velencei-tavi Kutatóállomás. 1. sz. 3. old. Regöly-Mérei Gyula dr.: Kórbonctani vizsgálatok történelmi csontváz-anyagon. 5. sz. 22. old. Réti Endre dr.: A darwinizmus fogalmának fejlődése. 2. sz. 45. old. Rigó János dr.: C-vitamin és magnéziumforrásunk: a csipkebogyó. 6. sz. 16. old. Szalai István dr.: A kozmikus energia szerepe a szervesanyag-termelésben. 3. sz. 7. old. Szederjei Ákos: Megfigyelések az „erdő remetéjének”, a borznak az életéből. 2. sz. 37. old.

Next