Élővilág, 1965 (10. évfolyam, 1-6. szám)

Áldor Tibor: A készételek objektív értékelésének néhány módszere (I). 296. old. Áldor Tibor: A készételek objektív értékelésének néhány módszere (II). 345. old. Armai István: Elfelejtett növényünk: a mogyoró. 216. old. Aujeszky László dr.: Mennyi ideig tart a gyümölcsfavirágzás? 160. old. Aujeszky László dr.: Ahol az évszakok csak órákig tartanak. 290. old. Echter Tibor dr.: Mikrobiológiai és fiziológiai tapasztalatok és problémák a Föld bioszféráján túli élettel kapcsolatban. 15. old. Günther Sterba, Prof. dr.: Ат. ingólák (Petromyzontidae) jelentősége a gerincesek törzsfejlődésében. 11. old. Hegyváry Csaba dr.: Szöveti hormonok (II.) 265. old. Homonnay Nándor dr.: Gólyavárosok és gólyafalvak hazánkban. 286. old. Hortobágyi Tibor dr.: A környezet és a növényi termelés közötti kapcsolatok. 73. old. Hortobágyi Tibor dr.: Biológiai kultúránk 20 éves fejlődésének főbb eredményei. 195. old. Horváth Lajos dr.: A „Magyarország állatvilága” kiállítás a Nemzeti Múzeumban. 28. old. Ivánovics György dr.: A genetika újabb eredményei a mikroorganizmusokon végzett vizsgálatok alapján. 7. old. Kapocsy György: Hortobágy. 213. old. Kardos István: A természettudományos ismeretterjesztés televíziós lehetőségei. 347. old. Kardos István: A természettudományos ismeretterjesztés televíziós lehetőségei. Kárpáti Zoltán dr.: A gombák néhány növényföldrajzi problémája. 24. old. Kárpáti Zoltán dr.: K. Pill, a Sopron környéki flóra kutatója. 93. old. Kárpáti Zoltán dr.: Hogyan alakultak ki a csonthéjas termések? 282. old. Kaszab Zoltán dr.: Egy nap a Góbi-sivatagban. 67. old. Kempelen Attila dr.: Határesetek, szélsőséges alkalmazkodások az élők világában. 272. old. Kárászon Dénes dr.: Az egér. 338. old. Mándy György dr.: Termések és osztályozásuk. 3. old. Migály Béla: Lépegetés vissza az ősmúltba. 268. old. Móczár László dr.: A rovarok szerepe a gazdasági növények megporzásában. 133. old. Gosváth János dr.: A statisztika. 293. old. Pók­a Géza dr.: Galambjaink. 341. old. Radnóti István dr.: A balatonfelvidéki szőlőtermesztésről. 202. old. Szalai István dr.: A sejt mind az életjelenségek színtere. 259. old. Szalai István dr.: Vírusok. 330. old. Szikora András: Az üregi nyúltól a Matthews-féle hibridekig. 146. old. Szőke Péter: A madárhangok mikrovilága és biomuzikális természete. 205. old. Szulykóné, Lacza Júlia dr.: Néhány fontosabb illatszemnövényünk (II). 20. old. Szulykóné, Lacza Júlia dr.: Néhány fontosabb vadontermő gyógynövényünk (I). 277. old. Tangl Harald dr.: Milyen változásokat hozott a magyar nép táplálkozásában a fel­­szabadulás óta eltelt 20 esztendő. 323. old. Tangl Harald dr.: A környezet és az állati termelés közötti kapcsolatok. 150. old. Terpó András dr.: A kétéves konyhakerti növények fejlődésmenete (I). 84. old. Vajda László dr.: Anyagkörforgás a tavakban. 131. old. Vámos Rezső dr.: Hogyan kovásodtak el a fák? 219. old. Völgyesi Ferenc dr.: Balassa Konstantin, a tudományos állathipnózis úttörője. 349. old.­ Karalábé vagy kalalábé. 157. old. MEZŐGAZDASÁG Bajai Jenő dr.: Emlékezés Kerpely Kálmánra. 36. old. Barabás Zoltán dr.: A mutációk szerepe a növények ivari evolúciójában. 32. old. Barabás Zoltán dr.: Az indukált mutációk hasznosítása a növénynemesítésben. 298. old. Czimber Gyula dr.: A növényi magvak keményhéjúsága. 96. old. Kiss Árpád: A Triticale. 222. old. Kőrös Lajosné: Adatok a hibrid uborkáról. 161. old.

Next