Bethlen Imre: Második Rákótzi György ideje (Nagyenyed, 1829)

MÁSODIK /7 RÁKÓCZI GYÖRGY IDEJE. IRTA Id­ősbb G. BETHLEN I­M­R­E. NAGY ENYEDEN. Nyomtattatott a’ Ns. Ref. Collegium’ betűivel.

Next