Asbóth Lajos: Görgei Czáfolat Assermann honvédezredes és ministeri titkár védiratára (Pest, 1867)

G­Ö­R­G­E­I. CZÁFOLAT ASSERMANN HONVÉDEZREDES ÉS MINISTERI TITKOI VÁDIRATÁRA. IRTA ASBTÓH LAJOS HONVÉDTÁBORNOK ÉS AKADÉMIAI TAG. FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK GÖRGEI: GAZDÁTLAN LEVELEIRE.“ PESTEN. KIADJA HECKENAST GUSZT­ÁV. MIH­OCLX VII.

Next