Budai Ferenc: Magyar ország polgári históriájára való lexicon a XVI. század végéig 1. (Nagyvárad, 1804)

MAGYAR ORSZÁG POLGÁRI HISTÓRIÁJÁRA VALÓ LEXICON, A’ XVI. SZÁZAD VÉGÉIG. KÉSZÍTETTE NÉHAI TISZTELETES TUDÓS BUDAI FERENTZ­EI, A’ SZOVÁTHI REF. EKKLÉ’SIA PRÉDIKÁTORA. KIADTA BUDAI É’LAIÁS, A’ DEBRECZENI REF. COLLEGIUMBANN HIS­­TÓRIÁT, GÖRÖG NYELVET, ÉS DEÁK É­­RELEM­SZÓLLÁST TANITÖ PROFESSOR. I. DARAB. fi­­y ______ vl­et, NAG­Y­­VÁRADOM­, VÁRAMAROSSI GOTTLIEB ALT­ALA­ÁL. MDCCCW.

Next