Budai Ferenc: Magyar ország polgári históriájára való lexicon a XVI. század végéig 3. (Nagyvárad, 1805)

MAGYAR ORSZÁG polgári Históriájára való LEXICON, A’ XV. SZÁZAD VÉGÉIG, KÉSZÍTETTE NÉHAI TISZTELETES TUDÓS BUDAI FERENTZ úr, A’ SZOVÁTHI REF. EKKLÉ’SIA PRÉDIKÁTORA, A’ DEBRECZENI REF. COLLEGIUMBANN HIS­TÓRIÁT, GÖRÖG NYELVET, ÉS DEÁK É­­RELEM­SZÁLLÁST TANÍTÓ PROFESSOR, III. DARAB. NAGY­­VÁRADOM­, MÁRAMAROSSI GOTTLIEB AJUTALISÁL M 1) C C C V, KIADTA BUDAI ÉS LAIAS.

Next