Benkő József: Az Erdély országi nemes székely nemzetnek képe... (Kolozsvár, 1806)

A 2 ERDÉLY ORSZÁGI NEMES SZÉKELY NEMZETNEK m e 1 y . ' ... - j % A’ leg hitelesebb Historikusoknak írásiból, -1. Leg föbb­ képpen pedig A’ Haza' Törvényeiből, és az Országi Gyűléseinek Végzéseiből SENK­I J Ö­ S E F A* Harlemi Tudós Társaságnak Tagja által ökve fzedetett, És moll a’ tsekéllyebb Tudományú Hazafiaknak kedvekért Magyarra fordittatott. Es némü-némei Toldásokkal M­eg­be vitte­tett L. S. K. által. KOLOZS VÁRÓN Nyomt.­at Ref. Köt. betűivel 1861. efrend. »

Next