Ackermann Kálmán: Forgách Ferenc Biboros, Esztergom érsek (Budapest, 1918)

FORGÁCH FERENC BÍBOROS, esztergomi érsek. ÉLETRAJZI TANULMÁNYOK AZ ELLENREFORMÁCIÓ KORÁHOZ IRTA ACKERMANN KÁLMÁN ÁLL. FŐGIMN. HITTANÁN. BUDAPEST, 1918. HEISLER és KÓZOL KŐ- és KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZET II KER., ZITA KIRÁLYNÉ­ ÚT 1. SZÁM.

Next