Balkányi Szabó Lajos: Debrecen helynevei. 100 helynévnek történeti, szájhagyományi és szónyomozási (Debrecen, 1865)

DEBRECEN HELYNEVEI. 100 HELYNÉVNEK TÖRTÉNETI, SZÁJHAGYOMÁNYI ÉS SZÓNYOMOZÁSI MAGYARÁZATA. IRTA BALKÁNYI SZABÓ LAJOS. -----­ VEHHECSEV . NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1865.

Next