Csuthi Zsigmond: Magyar protestans egyház-történet a Szathmári békekötéstől a türelmi-rendelet kiadásáig (Debreczen, 1877)

FŐTISZTELETÜ ÉS NAGYSÁGOS TISZÁNTÚLI HELY. HITV. REF. PÜSPÖK ÉS KIRÁLYI TANÁCSOS RÉVÉSZ BÁLINT URNÁK MÉLY TISZTELETE JELÉÜL AJÁNLJA A SZERZŐ.

Next