Erdély, 1898 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1898-01-01 / 1-3. szám

TARTALOM­ „Erdély.“ Nagyobb czikkelyek Biró József. Turistaság a r­ómaiak idejében — — 63 — 67 Boér Miklós. Egy tót-telepités a Rézhegységben — 90 — 93 Farkasházi F. Zsigmond. Az E. K. E. és a vármegyék — — 88 — 79 Hangay Oktáv. Kolozsvármegye turista-kalauzához — 18 I. Györgyfalva és vidéke (Szélyes F. után) 18—20 II. Mécs és vidéke (Héja K. után) — 20 Szamos-Bazár (12 képpel)— — — 67—63 Hankó Vilmos dr. Szováta — — — — — — 5—7 »Világszép Erdély« — — — — ■ 100 Herrmann Antal dr. Bolgárok Erdélyben — — — — 33 — 34 Kovács Pál: Erdély határai. Felső-Bánya és vidéke. (Négy képpel) — — — — 34—39 Merza Gyula. A turini alpesi muzeum -- — — 45—47 A tájkép festészet és turistaság — — 89-90 Radnóti Dezső. Szent Erzsébet — — — — — 8—9 sz. Erzsébet királyné emlékezete — 85 Részvétirat királyunk ő Felségéhez — — 86 Részvétirat József Ágost kir. herczeg ő Fenségéhez — — — —­­ 86 Erzsébet-lobogó — — — — - 87 Az Andrássy-havasi menedékház fölava­tása (4 képpel) — — — — 93-94 Sándor József. Üdvözlet a Felvidékre— — — — 61-62 Solymásy Ágost. A Propasta (6 képpel) — — — — 43-45 Solymossy Adolf. A Jalomicza völgye (4 képpel) — — 100 Szádec­z­ky Lajos dr. Kaukázusi utazásunk. I. Budapesttől­ Odesszáig (8 képpel) — — — 7 Bethlen András gróf — — — — 76 Szádeczky Gyula dr. Az 1897. évi erdélyi földcsuszásokról (6 képpel) — — — — — 1 Szinte Gábor. Kirándulás a Retyezátra (8 rajzzal) — 39 —43 Vajda-Hunyad (4 képpel) — — — 95-100 Szterényi Sándor. Brassótól—Sinaiaig — — — — 73—75 Vincze Ferencz. A kalota-szentkirályi Kőhegyről — — 75 Költemények. Boér Miklós. A hegyek közt — — — 62—63 Versényi György. Ének — — — — — 1 Különfélék. Néprajzi tanszék egyetemünkön — — — 22 Párisi kirándulás — — — — — — 30-31 Védőnk üdvözlése — — — — — — 47 Bethlen András gróf halála — — — — 76— 77 Kirándulások. Bolgárok Erdélyben I. II.— — —­ 55—57 82-83 Budapesti tanítók Érdékben — — — — 57 Az E. K E. a Szamos-Bazárban — — — 57—58 Kirándulás a fenesi Kecskekőhöz — — 83—84 Diákturistáskodás. Miskolczi diákok Erdélyben — — — 57—59 Ipariskolai tanulók tanulmányúton — — — 59 A kolozsvári fa- és fémipari szakiskola kirán­dulása — — — — — — — 59 Tanulók a tordai hasadéknál — — — — 39 Kirándulás Hunyadmegyébe — — — — 39 Kiránduló diákok — — — — — — — 59 Könyvesház Az irodalmi bizottság gyűlése — — — 29 Magyar helynevek. A községi és egyéb h­elynevekről szóló törvény keletkezése — — — — — 26—28 A helynév bizottság gyűlése­­ — — — 78— 29 A községi és egyéb helynevekről szóló törvény 48 A magyar helynevek a v­asuti forgalomban — 38— 49 Sándor József beszéde a képviselőházban — 80—82 Az új helységnévtár — — — — — — 108 Menedékházak, utak. Menedékházak, védőkunyhók — — — — 26 Az építő bizottság gyűlése — — — — 16 Útépítések és átjelzések — — — — — 26 Az útjelző bizottság gyűlése — — — — 26 Az épitő bizottság gyűlése — — —­­— 47 48 Az útjelző bizottság gyűlése — — — — 48 Új vasút tervek — — — — — — — 84 Az épitő bizottság gyűlése­­ — — — 180 Növényvilág. Erdély havasainak növényvilága- — — — 59—60 Havasi növények — — — — — — 60 Külföldi turista hírek. A turistaság Amerikában — — — — — 31 Finlandi turista egyesület — — — — — 31 Német turista szövetség — — — — — 31 A hegyi betegség tanulmányozása — — — 31 Új glecser malmok — — — — — 31 Vogesen club — — — — — — —­­ 32 Erzgebirgsverein — —­­ — — 23 Az Aetna megmászása — — — — — 32 Új turista egyesületek — — — — — 32 Amerikai üdülőtelepek— — — —­­ — 32 Villanyos vasút a Mont Blanc aljáig — — 32 Három hétig 4000 m. magasban — — — 32 Svájcz domborművű térképe — — — — 32 Turista forgalom számokban — — — — 32 Turista kitüntetés — — — — — — 60 Új turista-egyesületek — — —­­ — — — 60 Új magasságmérő — — — — — — 60 Új turista folyóirat — — —­­ — — 108 Egyesületi élet. Az E. K. E. új tagjai — — — — — — 22 Az E. K. E. külföldön. A külföldi bizottság gyűlése­­ — — — — — — 25 A központból — — — — — 30 A tisztikari tanács gyűlése — — — — 30 Stefánia özvegy trónörökösné alapító tag — 47

Next

/
Thumbnails
Contents