Erdély, 1898 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1898-01-01 / 1-3. szám

Választmányi gyűlések —­­ — 40. 50. 107. Közgyűlés május 19-én — — — — — 5° — 53 Gresham életbiztosító intézet alapitó tag — — 84 Alapítványok kiegésztése — — — — 84 Új E. K. E. tagok — — — — — — 84 Tiszteleti tagjaink — — — — — — soj Az osztályok köréből. Alsófehérmegyei osztály — — — — — 3° Udvarhelyvármegyei osztály — — — — 3° Udvarhelymegyei osztály közgyűlése­­ — 53 A gyergyóvidéki osztály választmányi gyűlése 54 A kolozsmegyei osztály választmányi gyűlése 54 Az egyetemi osztály közgyűlése — — 54—55 Testvér­egyesületek. A magyar tanítók turistaegyesületének közgyűlése 29 A székely művelődési és közgazdasági egyesület új tagjai — — — — — — 3° A szász Kárpát Egyesület közgyűlése aug. 23-án 77—78 A magyarországi Kárpát Egyesület díszgyűlése 78—79 Alsófehérmegyei Történelmi Régészeti és termé­szettudományi társulat közgyűlése jan. 3-án 80 Szász honismertető egyesület közgyűlése — 80 Hogy masszíroznak Petrosényben — — — 21 A hazajáró lélek —— — — — — — 21 A kuruzslás következménye — — — — 21 Erdélyi czigánynépdalok (közli Herrmann An­tal dr.) — — — — — — — 21 Decebal kincse­­ — — — — — 21 A hétfalusi Bácsfaluban — — — — — 21 —22 Örmény szólásmód (közli Gopcsa László dr.) — 22 Tejelvétel a Nyárádmentén (közli Kovács Géza) 22 Csángó-hímzés-minták nevei (közli Sipos Já­nosné) — — — — — — 22 Demokritos — — — — — — — 30 Mennykő babona — — — — — — 30 Madárszentelés tömjénfüsttel — — — 30 A Szent Anna-tó regéje — — — — — 30— 31 Az udvarhelyvármegyei muzeum — — 31 Néprajzi tárgyú jutalomtételek — — — 31 Német zene — — — — — — — 31 Petőfi ereklye — — — — — — — 31 Testvér egyesü­­letek. „Erdély népei." Szerkeszti­ Herrmann Antal dr. Nagyobb csikkelyek. József főherczeg üdvözlete­­ — — 13 Herrmann Antal dr. A néprajzról — — — — — — 3 — 5 Rumán ethnologiai feladatok — — 5—8 Virchow Erdélyben — — — — 25 — 28 A czigány népköltészetből — — — 26—28 Jakab Ödön. Húsvéti határjárás Vadasdon — — 28 Kuun Géza gróf. Erdély s a néprajz (Nyílt levél a szer­kesztőhöz) — — — — — 1 Merza Gyula. Mit tegyünk a népviseletek megvédése érdekében — — — — — 15—18 Sztankó Béla. A népzenei termékek gyűjtéséről — 5—6 Versényi György dr. Fürdőink regéje — — — — — 18—19 Néprajzi tarkaságok. Bartha Károly. Hétfalusi babonák — — — — — 20—21 Bethlen András gróf. Erdélyi szászok kardostáncza — — 8 Halász Ignácz dr. A répa — — — —­­— — — 20 Harmath Lujza. Eredeti mondások a Nyárád mentéről 20 Herrmann Antal dr Virhow Szászvároson — — — 29—30 Finn tudós Brassóban — — — — 30 Herrmann Antalné. Erdélyi zsidók szokásai és hiedelmei 19 Téglás István Oláhok a szászsebesi havason — — 8­ 9 Versényi György. A Maros és Olt regéje — — — 9—10 Apróságok. Háziipar a népiskolákban — — — — — 21 Kosár fonás — — — — — — — 21 Az erdélyi szász honismertető egyesület — 32 Az Országos múzeum és könyvtár bizottság 32 A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti társulat — — — — — 42 Bizottsági ügyek. Erdély népei­­ — — — — — — 11 —12 A néprajzi bizottság gyűlése február 1-én — 12 Olvasóinkhoz — —­­ — — — — 12 E. K. E Kárpát-Múzeum — — — — 22 A néprajzi bizottság ülése jan. 6-án — — 23-24 Néprajzi előadás — — — — — — 24 Csángó néprajz — — — — — — 31— 32 Az É K. E. néprajzi múzeuma — — 32 Folyóiratok szemléje. Archiv des Vereines für siebenbürgische Lan­deskunde — — — — — — T- 10 —II Armenia — — — — — — — — 11 Erdélyi Muzeum — — — — — — 11 Ethnographia — —­­—­ — — — — 11 Archeológiai Értesítő — — — — — IT Aranyosvidék — — — — — — 22 Székelyudvarhely­­ — — — — 22 Erdélyi Gazda — — — — — — — 22 Pesti Napló — — — — — — — 22 Ellenzék — — — — — — — — 22 Magyar Hírlap — — — — — — — 22 Szépirodalmi Kert — — — — — — 22 Hazánk — — — — — — — — 22 Kronstädter Zeitung — — — — — — 22 „A mi fürdőink“ Szerkeszti : Hankó Vilmos dr. Nagyobb csikkelyek: Hankó Vilmos dr. »A mi fürdőink« — — — — — 1— 2 Az erdélyi fürdőkről és ásványvizekről 5— 8 Pártoljuk fürdőinket —­ — — — 17—21 Kremnitzky Amánd. A vízaknai sós-jódos-gyógyfürdők — 9—19 K. Nagy Sándor. A radna-borbereki fürdőben (4. képpel) 22 — 24 La­ám Albert dr. Bázna (Felső-Bajom) fürdő rövid ismer­tetése — — — — — — — N­ —12 Ötvös Gerő dr. Málnás fürdő — — — — — 24

Next

/
Thumbnails
Contents