Erdély, 1904 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1904-01-01 / 1-2. szám

TARTALOM. I. Nagyobb cikkelyek: Lap. Berzeviczy Albert dr : Az Erdély szerkesztőségének...................... 68 Barabás Endre : Egy harisnyás székely szobrász (Arcképpel) . . 120—123 Boross Elek : Testületi kirándulások a múlt évben ...................... 55—59 Czárán Gyula: A székely­ói (rekk­eli) vízesés (1 képpel) ............ 16 — 19 „ „ A Szent­ László-körútról. (4 képpel.)....................... 70-78 „ „ A székelyói vízesés, mint kirándulási központ. (2 képpel.) ...................................................... 116-120 Feilitzsch Arthur br : Folyóiratunk jubileuma .............................. 68 70 „ „ Közhasznú intézmény-e az E. K. E ? .... 129 —132 K. Fodor János". A szászfenesi székelykapu. (3 képpel) .... 174 177 Figyelő: A hegymászó kerékpár ...................................................... 171 —174 L. Gyárfás Elemér-. Szováta és a Mezőhavas.............................. 48 — 50 Biankó Vilmos dr.: Erdélyi fürdők (5 képpel).............................. 79—86 „ Az erdélyi ásványvizekről ............................ 148-150 Harmath Lujza-: Székely népszokások. — 1 Az ó év temetése é az uj év reggele . . 5—7 . „­­ Székely népszokások. —11 A húsvéti fa és öntöző............................ 78 — 79 Herrmann Antal dr.: Az óvári klastromról (7 képpel.) .............. 33—42 » » Az erdélyi örmények monográfiája. (2 képpel) 52 —55 » » Barangolás a Kőrös völgyében. (1 képpel) 132—135 » » Erdélyi kincses mondák és hiedelmek. (I) 141 — 142 » » Turista ötletek..........­­....................... 177 —179 * » Erdélyi kincses mondák és hiedelmek (II.) 181A M. Kovács Géza : Az E . E. csukás-tészlai menedékháza. (1 képpel).............................................................. 25-26 „ „ Az E. K. E XV-ik évi jelentése ..................... 136-141 „ „ Kirándulás a meziádi barlanghoz. (4 képpel.).. 143 — 148 Márki Sándor dr.: «Erdély» I ..................... ................................ 1—5 » » «Erdély» II............................................................ 43—47 . » Erdély története.................................................... 163 — 167 Merza Gyula : Az idegenforgalom az erdélyi részekben.............. 19—24 » » József Ágost kir. herceg. (Arcképpel) ................... 66—67 » » A napsugárzás káros következményei................... 97—101 » » A múzeumok és az idegenforgalom...................... 161 — 163 Tarcsafalvi Fálffy Aladár­. A timbora (6 képpel.) ...................... 113-116 Rácz Miklós : Helynevek Nagybánya környékén .......................... 179 — 181 Tanács József: Turista naplómból. (A rézbányai hármas körút átvétele.) (1 képpel)...................................... 102—113 Téglás Gábor­: Alsó-Porumbákról a Nyegoj csúcsáig. (3 képpel).. 168—171 Téglás István­: Az elpusztulás alá került fatemplomok.(2 képpel) 50-52 Zakariás János dr.: A brassóvármegyei csángókról. (4 képpel) 11 — 15 Za­la: Lábszánkó és a téli turistaság ......................................... 7—9­0 Gyergyó Bélbor és vidéke .................................................. 87—88 (Színes melléklettel, csatolva az 5—6 jubilár.s.számhoz.) II. Különfélék. Folyóiratunk rendszeres megjelenése .............................................. 26—27 ■A hazai néprajz érdekében................................................................... 27 Az E K. E. Zajzonban (Irta Zajzoni) ............................................... 27 — 28 Régi parasztházak fenntartása ........................................................... 28

Next

/
Thumbnails
Contents