Erdély, 1909 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1909-01-01 / 1-2. szám

HONISMERTETŐ FOLYÓIRAT XVIII. évfolyam 1—2. szám, 1909. (205-206. sz.) AZ ERDÉLYI KÁRPÁT -­EGYESÜLET értesítője TARTALOM: Gaál István dr.: A hegyek képződéséről (10 képpel). — Orosz Endre: A me­zőségi tavak keletkezéséről (1 képpel). — Hefty Gyula Andor: Vigyázó (1 képpel). — Tóth Sándor: A turistáskodás a természettudományok ébresztője. — Gaál István dr.: Uti­­vázlatok Hunyadmegyéből. — Különfélék: A bükki turista vendéglő, Versényi Györgytől (Költemény). — Könyvesház: Hunyadvármegyei Almanach, dr. Hermann Antaltól. — Egye­sületi élet: Alsófehérvármegyei osztály felhívása. Előadás Boszniáról. Hunyadvármegyei osztály Déva. — Fürdő és ásványvizügyi hírek: Lobogó-fürdő-Előfizetési ára 10 korona Az E. K. E. rendes tagjai tag-Megjelenik évenkint hatszor dijuk fejében ingyen kapják Tagdíj 6 korona. KOLOZSVÁR Szent Bonaventura könyvnyomda 1909

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents