Erdély, 1916 (25. évfolyam, 1-12. szám)

1916-01-01 / 1-6. szám

Kolozsvár, Mátyás Király-tár 32. sz. (Saját ház ) Részvénytőke 2.000.000 korona. A bank elfogad betéteket takarék-­ pénztári könyvekre, folyószámlákra, azo­kat felmondás nélkül fizeti vissza. Leszámítol váltókat, utalványokat, járadékokat, h­egyeket, kisorsolt érté­keket stb. Értékpapírokat és idegen pénzneme­ket elad, vásárol, előleget ad folyó­számlán előre meghatározott időre. Értékpapírokat, betéti könyvek és más értékek őrzését és kezelését (nyi­tott levél) díjtalanul elvállalja. Díjmentesen bevált szelvényeket és elvállalja sorsjegyek revízióját. Kibocsájt utalványokat, h­egyeket, hitelleveleket, bármily külföldi piacra. Rendelkezésre tart a felek saját zár­jai alatt tűz- és betörésmentes páncél­­szekrényeket. (Safe deposits.) Nagyobb ládákba csomagolt és a fél pecsétjével ellátott ezüst- és arany­­nemüek vagy más értéktárgyak külön e célra berendezett tűz- és betörés­mentes szobában őriztetnek. M. kir. szab. osztálysorsjáték fő­­elárusitó helye. Pénztári órák: 8—1 óráig.

Next

/
Thumbnails
Contents