Erdélyi Helikon, 1932 (5. évfolyam, 1-10. szám)

1932-08-01 / 7. szám

JELENTÉS AZ ERDÉLYI HELIKON IRODALOMTÖRTÉNETI PÁLYÁZATÁRÓL A­z Erdélyi Helikon írói idei marosvécsi találkozójukon hirdették ki magyar irodalomtörténet megírására 1930. évben kitűzött 100.000 lejes pályázat eredményét. A beérkezett 11 pályamű közül a bírálók véleményének meghallgatása után a 30.000 lejes díjat a három mintául kidolgozott részért és az egész mű vázlatáért az „Invitis nubibus“ jeligéjű pályaműnek ítélték, s szerzőjének megbízást adnak az egész mű meg­írására.­­ Kívüle dicsérettel kiemelik még s a figyelmet felhívják „Így járnak a végezés ormán ezer és ezer évek óta“, „Kultúra“ és „Felvidék“ jeligéjű pályaművekre, amelyek általában kiemelkednek a többi pályaművek közül; valamint a „Pars pro toto“ jeligéjű pályaműre, amely a kisebbségi magyar irodalomtanításra vonatkozóan ad figyelemre méltó szempontokat. Sajnos, mivel technikai akadályok miatt a pályaművek jeligés leve­leikkel együtt a bírálóktól az Erdélyi Helikon irodájához még nem kerültek vissza, ezért a pályanyertes mű jeligés levelét az Erdélyi Helikon irodájában a pályaművek visszaérkezése után bontják fel, és közlik majd a pályanyertes mű szerzőjének nevét. Az Erdélyi Helikon következő száma a pályanyertes mű szerzőjének nevével együtt pályaművéből részletet is fog közölni. — Az alábbiakban közöljük a pályaművekről beadott két legterjedelmesebb bírálati jelentést, amelyek nemcsak a pályázat részletes ismertetésével, hanem mint kritikai írásművek is nagy érdekességre számíthatnak. KÉ­T VÉLEMÉNY AZ ERDÉLYI HELIKON IRODALOMTÖRTÉNETI PÁLYÁZATÁRA BEÉRKEZETT PÁLYAMŰVEKRŐL I. Van szerencsém alábbiakban egy „magyar irodalomtörténet“ megírására beérkezett versenyművekről a következőket előterjeszteni: A pályatételt 1930 nyarán a Helikon írói a következő határozattal tűzték ki: A báró Kemény János és Neje harmincezer lejes nagydíjának 1930 évre való hovafordításában alulírott bizottság 1930. június 10.-én tartott ülésén a következő döntést hozta: Ezúttal nem adja ki a nagy díjat sem egyes művek, sem egyes írók össz­­munkásságának jutalmazására, sem pedig ifjabb író tanulmányi ösztöndíjára, hanem élve az alapítási rendelkezés felhatalmazásával, hogy ez a díj bizonyos fontos irodalmi művek megírásának előkészítésére is fordítható, elhatározta, hogy pályázatot ír ki egy a mai idők s különösen az utódállamok magyarsá­gának igényeit kielégítő magyar irodalomtörténetnek a megírására. Ennek a mű­nek irodalmunk fejlődését tárgyilagosan, vonzó érdekességgel, oly módon kell

Next