Erdélyi Helikon, 1934 (7. évfolyam, 1-10. szám)

1934-10-01 / 8. szám

Kovács László: Kutyakomédia gas politikává hízik az eset. Megkapjuk politikai és emberi vetületét a közigazgatás felsőbb fórumain. Végre Kakuk Gáspárnak le kell mon­dania a falusbíróságról, átadva helyét ellenségének, aki csak jövevény a faluban, de felhasználva az új világot beállott ott a nacioaliizmus trom­bitásának. Ekörül a szürke „közigazgatási“ eset körül vonultat fel Ke­mény János az erdélyi faluból sok-sok ember arcot, akik mind élnek kü­lön kis életregényeikkel, szenvedélyeik, indulataik vagy érdekeik pórá­zán. Remek portré-sorozatot kapunk, hol teljes kidolgozással az arc min­den színét megadva, hol egy-egy könnyű vonással felvázolva. A rajz szí­vesen hajlik el a karikatúra felé, de a szatíra határán megáll, nem ka­punk keserűséget, csak a humor simogató mosolyát. Szeretet játszik a rajzzal. Miniatűr ez a regény táguló kilátással, szimbolikus erővel. Csupa kemény, érzékelhető realitás, de mégis könnyű idillikus szárnyalása van. Elrajzolásai, torzításai a mese felé emelgetik ezt az erdélyi falut. Mintha valaki felülről, messziről öntené rá a mosolygó szeretetet, a szív fölé­nyét. Valaki, aki jól ismer ott a faluban mindenkit, minden gyöngeséget, minden szenvedélyt, minden makacs vágyat, az elhúzódó szerénységet, s a magas ambíciót. Az egésznek hangulatában van valami abból a já­tékszerből, amelyet az óriás király leánya szerzett, amikor kötényébe fogta ökreivel és ekéjével a vár alatt szántó-vető embert. Nagyon rokonszenves az a fény, amely a regényből az író arcára visszavetül. A minden embert szeretettel közelítő meleg humánum fénye ez. Bár szokatlan az esztétika szótárában, de mégis azt érzem, hogy Ke­mény Jánosnál művészi tulajdonsággá válik ez az áradó humánum, írá­sát ez melegíti föl és tágítja el. Ez felejteti el a sablonos regény-mese hiányát is, mert minden alakja, még a pár vonással felvázolt mellékala­­kok is, a maguk külön regényét idézik fel. Életük titkánál, jellemük el­dugott gyöngeségénél vannak megragadva. A meleg humánum fénye az, ami rávilágít magyarra, románra egyaránt, s az erdélyi falut, s az er­délyi életet problémáiban egyszerűbbnek mutatja, mint ahogy a politika gondolja el, de összetettebbnek mégis, mint ahogyan akármelyik nacio­nalizmus megoldaná. Jó erdélyi könyv a Kemény János regénye. Könnyű meséje, meleg humora, idillikus mosolya mögött a komoly gond világa tágul. A bölcs szem széles mezői. Komoly, kedves és regényes elmélázás abban a tündér­kertben, amelyet Erdélynek mondanak, s amely bizony fej­vakartató Bábel-tornya is. KOVÁCS LÁSZLÓ 628

Next

/
Thumbnails
Contents