Erdélyi Helikon, 1935 (8. évfolyam, 1-10. szám)

1935-12-01 / 10. szám

Kovács László: Fekete éveim. — Ugy­e, van miért élni? Egyik kezemet ő szorongatta, a másikat anyám. Soha ilyen boldog nem voltam.« Soha ilyen boldog nem voltam. Ahogyan ez a gondolat kitépi ma­gát a sújtott lélek labirintusának rémei közül és felcikázik, olyan ma­gasra visz, ahol megáll a lélekzet, s a »kegyelem« szürke áhítatokban koptatott isteni szava friss élettel telik meg. Innen látszik igazán az, amit e könyv s ez az élet mond nekünk. Nincs elvesztett élet, és nincs remény­telen út, ha így érkezhetik meg hozzánk a pillanat, amely kimondja: »Soha ilyen boldog nem voltam.« Mintha a fausti szózatot hallanánk benne győztesen: »Verweile doch, du bist so schön!. ..« Innen kell néznünk ezt az életet. Itt kezd el zümmögni fejünk kö­rül az az elűzhetetlen, különös gondolat, hogy hova, milyen tüzekbe futott volna önmagát felperzselve ez az élet, ha oda nem áll útjába a hatalmas gát, hogy kristályba törjön és párává zúgjon el?! ... Hiszen ez az élet így sem él a »csökkent­ értékűség« érzésével. S történetéből se a lesújtott, önvizsgálatba száműzött lélek beszél... Eljut hozzá minden. A múlt felé néző ablakokban megelevenülnek a képek: megélesülnek a gyermekkor megható, finom és gyöngéd színei, dús anyagot kínálnak az ifjúkor romantikus és expresszionista tájai. S azokon a kapukon, amelyek megmaradtak számára, olyan dúsan ömlik be tovább is az élet, hogy sok-sok magát gazdagnak látszó szellem meg­irigyelheti ... Ezt a győzelmet meséli el Szántó György nekünk új könyvében. Ő, aki az életerő nagy hőseit szereti rajzolni könyveiben, ilyen különös és szokatlan, teljes emberi melegségében közelünkben álló hősét az élet­erőnek mégsem találta eddig, mint e legújabb könyvének hősét, önmagát. El tudja érni azt, hogy győzelme nem érzelmesen megható, nem gyön­gédséget kihívó, hanem férfias, tüzes, s szinte vad életörömet kiáltó. Ami­kor mellettünk lépdel, nem a mi gyöngédségünk vezeti őt, de a diadal­mas életerő villanyos szikráival ő gyújt fel és emel, hogy könnyebben, vidámabban, bátrabban haladjunk, és szeressük az életet, amely minden­képpen reményteljes és szép. KOVÁCS LÁSZLÓ

Next