Erdélyi Helikon, 1936 (9. évfolyam, 1-10. szám)

1936-08-01 / 7. szám

Kovács László: Irodalom esztétika A mögéje megbújt sok személyes és eleven anyag teszi meleggé, len­dületessé, frissé ezt a könyvet, amelynek a címétől talán visszariad első pillanatra az, aki nem szakszerűen érdeklődik iránta, s akinek emlékei irodalom­tudományról, stilisztikáról, poétikáról még az iskola padjairól eredőleg nem kellemesek. Pedig ez a mai magyar ember számára írt »Iro­dalom esztétika« nem ilyen száraz tankönyv-világot idéz fel, hanem egy lelkünkbe naponta beavatkozó, örök­ eleven szellemvilágban tájékoztat könnyen és élvezetesen. Olyan igazságokat hoz minden pillanatban olva­sója elé magától értetődő fogalmi biztonságban, kiemelve és megtisztítva, amelyet irodalmi élményei között kusza csomóban elveszve érzett addig. S tág ablakokat tár a be nem avatott számára is az irodalom széles és gazdag tájai felé. KOVÁCS LÁSZLÓ * LÓVERSENY Az ablakom utcára nyílik, lovak nyihognak odakinn és megcsillan a ferde napfény a lovak sárga fogain. A város lóversenyre készül és fényes hölgyek és urak szorítják össze izgatottan ápolt, fehéres fogukat. A lovak futnak, sima szőrük alatt dagadt izomcsomók, mindegy nekik, ki üli büszkén a sok derest, a sok lakót, így álmodozom s nyugtalanság fog el a lóverseny miatt s felsóhajtok fájón, ijedten: szegény futók, szegény lovak! kiket a zabla mar habosra és hajlós vesszők szíja hajt, ha győztök is, az ember üli, ünnepli meg a diadalt. I. SZEMLÉR FERENC 547

Next

/
Thumbnails
Contents