Erdélyi Helikon, 1936 (9. évfolyam, 1-10. szám)

1936-12-01 / 10. szám

736 Kovács László: Kosztolányi Dezső­ tolányi: A forma a művész lázadása az élet és világ nagy nyersanyagá­val szemben. S a Mű a győzedelmes szabadságharc.­­ Nem egyszer felbukkant már e megemlékezés során képnek használva a »műfordító« kifejezés, önként kínálkozott ez Kosztolányiról beszélve, aki több kötet remek műfordítással ajándékozta meg a magyar irodal­mat eredeti művein kívül. Ez is az európai költő mozdulata volt. A mo­dern európai költőkből alkalmilag, vagy kedvtelésből készült műfordítá­sait később kiegészítve (lehetőleg ízelítőt adva minden európai nép köl­tészetéből), három terjedelmes kötetben adta ki (Modern költők, I—III.) E gyűjtemény versein ízlelgette sokáig egy egész magyar olvasó­nemze­dék a modern európai költészetet. De e három kötet mellé sok más ki­tűnő műfordítása sorakozik: két Shakespeare fordítása, két nagyobb Byron fordítás és sok-sok más kitűnő tolmácsolás. * A nagy Életműnek csak kitépett lapjairól beszélhetett ez a megem­lékezés. Kitépett lapokról a friss hant fölött, amelyben művét befejezve az­­ember megpihent. Levetve már a »rossz gúnya, melyet a könny ön­töző, de itt maradt a kifejezés pazar ünnepi ruhája. Az ajándék. Kosz­tolányi életművének nagy ajándéka. Az Ember távozó, kedves alakjá­nak most úgy köszöntgetünk, hogy a Művész gazdag ajándékát szorít­­gatjuk a szívünkhöz... KOVÁCS LÁSZLÓ

Next

/
Thumbnails
Contents