Erdélyi Helikon, 1937 (10. évfolyam, 1-10. szám)

1937-11-01 / 9. szám

Kovács László: Vásárhelyi találkozó niok kell a közös munkában és közös alkotásban, így szembe nézhetett egymással bal és jobb, amely ma ellenséges táborokra osztja az emberisé­get, és kezet foghatott a népért való munkavállalásban. Számunkra, akik hol bizakodva, hol kételkedve figyeltük messziről újsághíreken át a vásárhelyi tanácskozásokat, meglepő volt mindjárt az a tény is, hogy a találkozó meghívottjai valóban összegyűltek ott. De az az eszmei alapelv, amelyet ott maguk számára kialakítottak, amelynek alapján közös munkát és közös harcot vállaltak, számunkra örömmel tel­jes és minden nép minden ifjúsága számára bölcs és magas példaadás. Ki­derült az, hogy ha a politikai világnézetek nem érdekszövetségek mene­dékei, hanem csak más-más színű tüzei az önzetlenül égő léleknek, kiala­kíthatnak olyan eszmei alapot, amelyen közösen indulhatnak el a mun­kára. Akik önzésükkel nem csupán a fizetések szombatját lesik, hanem a munka hétköznapjait keresik fel, azok körül a zárt és merev elvek megrepedeznek, és az élet gazdagabb, türelmetlenebb és szövevényesebb parancsait hallják. E nagy és boldog meglepetés üdítő fényében állva szinte már nem is volt meglepő az a komoly felkészültség, amely gondjaink és gondoskodá­saink egész területét feltárta e fiatal magyar férfiak megbeszélésein. Nem volt meglepő az a lélekből, s nem külső parancsból eredő fegyelem és tü­relem, amely a véleményeket egyeztette, s amely megalkothatta a talál­kozó férfiasan szép »­hitvallás«-át. Éhez a Hitvalláshoz mindig elzarándokolhat a jövendőben is a bár­hol és bármikor élő ifjú lélek, a magyar ifjúság számára pedig átléphetet­len példakép. Kisebbségi magyar ifjúság parancsnak hallhatja, minden más ifjúság, ha gondjai esetleg idegenek is lehetnek tőle, tanulhat lelki­idet belőle, nemes, önfegyelmező, emelkedett magatartást. Az az ifjúság, amely ilyen férfiasan nézett szembe élet­feladataival, amely a maga jövendője és népe javáért való harca számára ilyen »hit­vallást« fogadott s ilyen parancsokat tudott önmagának adni, teljes jog­gal jelentkezhetik közéletünk munka­helyein. KOVÁCS LÁSZLÓ

Next