Erdélyi Helikon, 1940 (13. évfolyam, 1-10. szám)

1940-03-01 / 3. szám

KELEMEN K­elemen, a csavargó, tétován állott meg a Galamb­ utca 87. számú te­lek előtt. Május 10-én kellett volna idejönnie, éjfél után három óra­kor. Mint négy év óta minden esztendőben. Ezt az évfordulót eddig pontosan betartotta, ha beteg volt, ha részeg. Most mégis késett tíz napot. Már októberben híre járt, hogy az öreg házat lebontják. A telket egyesítik a szomszédos telekkel s valami nagy vállalat bérkaszárnyát húz föléje. A csavargó mende-mondának hitte. Sok Balog nemzedék nőtt fel ebben a házban s a Galamb-utca nem is volna Galamb-utca a Balog ház nélkül. És Kelemennek el kell ide jönnie minden esztendőben május 12-én, éjfél után három órakor. Mint a gyilkosok a bűntett színhelyére. Karácsonykor meg is mondta Elek Ádámnak, a csellistának: — Szó sem igaz. Ott áll. Javíthatatlan pletyka vagy. A csellista csorba száját rányította gúnyosan: — Mit hencegsz a rongyaidban?! Kelemen, a csavargó restelte, hogy a csellista még az alvilágban sem tudott leszokni a pletykálkodásról. Péter! Péter! Aki nem tud verekedni, annak ne járjon a szája! A bot megrándult a kezében, de nem ütötte meg. Idegenek is mozgolódtak az utcán. Az úr koldussorsban is úr. Ne legyenek züllött senkik mulatsága. S lám a csellistának mégis igaza volt. Most mit csináljon? Mit csi­náljon! Pedig ez a tél nem is volt olyan rossz tél, mint a többi. Egy délelőtt Pataki az ügyvéd megszólította: — Nézd Kelemen. Boldogult anyádnak egy régi adósa törleszteni akar. Ezerkétszáz lejről van szó, havonta kétszáz lejt fizet. Minden el­sején átveheted a részletet, nálam az irodában. — Kérlek — mondta Kelemen a csavargó. Kérlek. Hagyd a portás­nál, sok a dolgod, tudom. Ne zavarjalak. Kérlek, kérlek. Köszönöm. Schuller is behívta egyszer a boltba és 500 lejt adott neki. — Jajj igaz — mondta Kelemen a csavargó — ez ugye a százalék, a mozigép után, amelyikre én küldtem vevőt? Bélától vett egy télika­bátot, ötven lejt fizetett érte. Néha leveleket hordott szét napszámba, favágó gépet is szerzett egy-két helyre. Ajánl-

Next