Erdélyi Helikon, 1940 (13. évfolyam, 1-10. szám)

1940-11-01 / 9-10. szám

Gk­ Kovács László: A szerkesztő bevezetője Mindig izgató kérdés volt, hogy a nagy történelmi események mö­gött hogyan örvénylik lent a láthatatlan tömegben az egyének élete. Az eseményt hordozó, vagy az események hátán magasra vetődő néhány »tör­ténelmi« ember közül milyen volt az »elrejtőző« ezrek és milliók élete?... Azok az írások, amelyek itt következnek, e gazdag és láthatatlan világba nyitnak be. A költőnek a történelem-írásból ez a nagy rész jutott. Apró jelekben figyelni a nagy eseményt, s közelünkbe hozni a nagy ese­mények mögött örvénylő életet. Ünnepi hangulatban, egyik nagy magyar »vasárnapon« készült írá­sok ezek. Kemény munkanapok után, s új munkanapok előtt, íróik egy­­egy tekintete már az új munkanapok felé fordul, egy-egy szavuk már ide szól. Hol lesz a helyük e nagy munkában?... írásaikkal lezárnak valamit s kezük már az új kilincsen áll... Búcsúznak és megérkeznek egyszerre. KOVÁCS LÁSZLÓ

Next