Erdélyi Helikon, 1942 (15. évfolyam, 1-12. szám)

1942-01-01 / 1. szám

T­ARTALOM GÁLDI LÁSZLÓ: Erdély hivatása Délkeleteurópa művelődésében 1 BARTALIS JÁNOS: Kolozsvárhoz... (vers) — — — — — 10 HORVÁTH IMRE: Elszállott madarak (vers) — — — — — 11 GAGYI LÁSZLÓ: Vadrózsa (novella) — — — — — — — 12 HORVÁTH IMRE: Kis versek — — — — — — — — 30 VASS LÁSZLÓ: Zuboly--------________ 31 HORVÁTH IMRE: Ki tüntetett ki. (vers) — — — — — — 39 KOVÁCS LÁSZLÓ: Rózsa Sándor — — — — — — — 40 MŰVÉSZETI SZEMLE HORVÁTH ELEK: A kolozsvári színjátszás és zeneélet emlékei 48 LAKATOS ISTVÁN: Hangversenyek — — — — — — — 53 HORVÁTH ELEK: A kolozsvári Nemzeti Színház előadásai — 55 KÖNYVEK ÉS ÍRÓK SZABÓ ISTVÁN: Az igazi (Márai Sándor könyve) — — — — 58 PARAJDI INCZE LAJOS: Magyar nacionalizmus (Joó Tibor könyve) — — — — — — — — — — — — 60 PARAJDI INCZE LAJOS: Kenyér (Karl Heinrich Waggerl könyve) — — — — — — — — — — — — 61 ÉSZREVÉTELEK PARAJDI INCZE LAJOS : Azok a mai magyar költők! — — 63 Felelős kiadó és szerkesztő: KOVÁCS LÁSZLÓ Megjelenik évente tízszer. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, Mátyás Király tér 7. I. (Erdélyi Szépmíves Céh). Telefon: 17­74. — Budapesti főbizományos: Révai Irodalmi Intézet RT. Budapest, V., Vadász­ utca 16. AZ ERDÉLYI HELIKON ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egy évre 25 Pengő, 600 lei, 120 Ke., 200 dinár. Az Erdélyi Szépmíves Céh pártoló tagjainak és előfizetőinek: Egy évre: 20 Pengő, 500 lei, 100 Ke., 1’j6 dinár. Egyes számainak ára: 2.50 Pengő, 70 lei, 14 Ke., 24 dinár. COPYRIGHT BY „ERDÉLYI SZÉPMIVES CÉH“ KOLOZSVÁR MAGYARORSZÁG

Next

/
Thumbnails
Contents