Erdélyi Helikon, 1942 (15. évfolyam, 1-12. szám)

1942-05-01 / 5. szám

260 Kovács László: A színház Ennek a »készenlétnek« pillanatra sem szabad megnyugodnia. Főként ha olyan korszakot él át ez a művészet, mint az elmúlt fél­század, amely egyre-másra indította nagy játékszerző üzemeit, s üzleti versenyében e művészetnek nem annyira a rangjával és becsületével, hanem inkább könnyű és olcsó piaci sikerével törődött. Ha közöttük csak egy is éber készenlétben áll és magas példáival előljár, sokat hangoztatott válságából a színjátszást kivezetheti. Mi azt reméljük, hogy a kolozsvári magyar színház nemcsak másfél századdal ezelőtt volt elöljáró a színjátszás magas művésze­tében, hanem ilyen útra fog találni most is, amikor a kormányzat nemes elhatározásából a nemzet második színháza lett. Helyzete előnyös. A kormányzat pazar bőkezűsége mellett olcsó verseny­társakkal nem kell hadakoznia. Közönsége jó hagyományokat őriz, s szelleme megedződött a megszállás évtizedei alatt... KOVÁCS LÁSZLÓ

Next