Erdélyi Helikon, 1943 (16. évfolyam, 1-12. szám)

1943-10-01 / 10. szám

Kovács László: Bánffy Miklós béri munkával fegyelmezett vagy ős-érintetlenségű élete. Úgy, ahogy azt az erdélyi táj gazdag változatai szinte egymás mellett adják, s ahogy ezt mindjárt első nagy élményeiként láthatta. Erre rakódnak aztán gazdagon, a szem mind szélesebb tekintésével, a szív köré fo­nódó szűkebb haza, Erdély történelmi emlékekkel terhes tájai. Innen nő ki az ember a haza és nagyvilág felé, ahonnan éppen akkor áram­lik az eredményeire büszke természettudomány s éltetője a raciona­­lizmus. A művészet új termékeiből pedig a realizmus, a szemléletre kényszerített elfogulatlanság és nyugalom. Ez találkozik benne az első élmények ősibb realizmusával, s a »keleti ember« valósághoz mélyebben hű szemével. Az élet gazdag regényessége így marad épen: ősi emberi élmények és Erdély örök eposzi környezete óvják. KOVÁCS LÁSZLÓ Illusztráció Tamási »Ábel«-jéhez Gróf Bánffy Miklós rajza

Next