Erdélyi Napló, 1991. szeptember-október (1. évfolyam, 1-9. szám)

1991-09-05 / 1. szám

ÚJRA ITT VAN... Na, nem a nagy csapat! Egy ugyancsak kis csapat, mely­nek tagjai a háttérből irányított egymásnak uszítás, a mes­terségesen szított gyanakvás légkörén felülemelkedve hisz­nek egymásban és az ügyben: a (gazdaságilag is) függet­len, romániai magyar szabad sajtó ügyében. Ebben az el­szánt csapatban olyanok játszanak, akik a visszarendező­dési törekvések manipulációs labirintusaiban vergődő tár­sadalmi-politikai viszonyok között is vállalják a bármikor lecsapni kész hatalmi represszió fenyegetését, s az ebből fakadó létbizonytalanságot. Nem képesek visszalépni, nem kérnek az államhatalmi függőségi viszony legszebben cso­magolt formájából sem. Á zárolt, majd lenullázott bankszámla, az önkényesen lelakatolt papírraktár, a minimális szerkesztőségi feltéte­lek hiányában is újraéleszti az egy hónapig tetszhalott Erdélyi Naplót. Akik a nehéz pillanatokban mellénk álltak és szolida­ritásukkal vagy konkrét segítségükkel hozzájárultak a lap újraindításához, azoknak köszönjük! Azokról pedig, akik akadályozták törekvéseinket, el­dönti majd az idő, milyen erők és érdekek hatására cse­lekedtek. Nekünk — itt és most —, a helyhatósági válasz­tások küszöbén az utókor számára bátran borítékolható tippjeink vannak. Politikai hetilap Új sorozat, I. évrol/am, 1. szám Nagyvárad, 1991. szeptember 5., csütörtök 16 oldal, ára 12 lej (BÁLINT ZSIGMONO felvétele) HÁNY FEJŰ SÁRKÁNY ALSZIK VELÜNK? SÜTŐ ANDRÁS EXKLUZÍV INTERJÚJA AZ ERDÉLYI NAPLÓNAK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN ERDÉLYI NAPLÓ! POLOSKA A SZENÁTOR SZOBÁJÁBAN---­­­­-------1--------n—I—~~~ LEHALLGATJÁK SZÖCS GÉZÁT? Cikkünk az 5. oldalon ÁLHÍR AZ ÁL-CASTRO A VOLT SZEKUS TISZTEK BEÉPÜLTEK AZ ELLENZÉKI PÁRTOKBA, A FÜGGETLEN SAJTÓBA. 5. oldal JÖVŐ HETI LAPSZÁMUNKBAN: („MINŐSÍTHETETLEN RÁGALOMHADJÁRATOT SZERVEZTEK ELLENEM..." - NYILATKOZTA LAPUNK RIPORTERÉNEK HA'DÜ GYŐZŐ, AKI- < • NEK HOLLÉTÉT ÉS TEVÉKENYSÉGÉT AZ UTÓBBI , MÁSFÉL ÉVBEN TITOKZATOS HOMÁLY BORÍ­TOTTA.

Next

/
Thumbnails
Contents