Erdélyi Napló, 1998. október (8. évfolyam, 40-43. szám)

1998-10-06 / 40. szám

TUDJA-E A BAL KÉZ, HOGY MIT CSINÁL A JOBB AZ RMDSZ-BEN? Szemüveges Bánk bán 13. oldali Arad, 1849-1974-1998 1849. október 6-án az aradi vár sáncában szörnyű meg­torlásnak esett áldozatául a magyar forradalom és sza­badságharc védelmében fegyvert ragadott és számos győzedelmes csatában jeleskedő, magas rangot nyert ti­zenhárom főtiszt. A vesztőhelyen emlékükre állíttatott obeliszknél az idők során hol szabadon lehetett, hol nem volt ajánlatos tisztelegni, de volt olyan év is (1974), ami­kor a testvéri internacionalizmus és kommunista fegy­verbarátság nevében áztak az elvtársak a román és ma­gyar himnusz hangjaira. Az elvtársak azóta urakká ved­lettek, a román himnuszt elmosta 1989 vihara, csak hős tábornokaink emléke nem fakul... KITÖRÉS Székely pantalló A Kárpátok karéjában ülték meg Esztelneket őseink. Búvóhelynek ott volt a sűrű erdő, megélhetésnek a fakitermelés, a fafeldolgozás. Alig akadt olyan udvar, ahol nem gátereztek, ahol ne készítettek volna legalább székeket. Deszkával cseréltek gabonát, messzi vidékekre szállítottak gerendákat, hogy fenntartsák magukat. Ma pedig? Nadrágot szabnak, varrnak, exportálnak... I

Next

/
Thumbnails
Contents