Erdővidéki Lapok, 2000 (1. évfolyam, 1-2. szám)

2000-09-01 / 1. szám

Wm .:is: 1H111 illlii TARTATOM. TKOYZftK Demeter László: Beköszöntő / 3 Kisgyörgy Zoltán: Erdővidék / 4 Műhely Egyed Ákos: Nagyajtai Kovács István és a tudományos történetírás kezdetei Erdélyben / 5 Cserey Gábor: Kapott-e sajtot, kenyeret, bort Nagy Bálint? Harminckét ételrecept a 17. századból / 7 Hír­adó / 6 Helyzetkép ■- 1­ Sylvester Lajos: Ázik a heveder / 12 Téka Egyed Emese: Régi könyv a régi Erdélyről / 14 Megemlékezés Dénes István: In memóriám dr. Ferenczi István Mihály / 18 1' Levéltár „Teljhatalmú Kormány­biztosi Jegyző Könyv” (részletek) / 22 Felhívás Mentsük meg a bodvaji vashámort / 23 // •­­­ovináki 1LaDolk­a Főszerkesztő: Demeter László Szerkesztőbizottság: Antal István (Bárót), Hoffmann Edit (Bárót), Kolumbán Vilmos (Kolozsvár), Nagy Botond (Nagybacon) Lapterv és számítógépes tördelés: Könczey Elemér Korrektúra: Demeter Emese Készült az Image Design kft. nyomdájában, Baróton. Felelős vezető: Antal István igazgató. Kiadja a baróti Gaál Mózes Közművelődési Egyesület és az Image Design kft. A szerkesztőség címe: 4023 Baraolt, Kossuth Lajos u. 129. : ^# Tel. 00-40-67-377 813, 00-40-67-377 962 E-mail: culturale@cosys.ro E lapszámunk szerzői: Cserey Gábor levéltáros (Budapest), Demeter László helytörténész (Bárót), Dénes István geológus (Bárót), Egyed Ákos történész (Kolozsvár), Egyed Emese egyetemi tanár (Kolozsvár), Kisgyörgy Zoltán geológus, újságíró (Sepsiszentgyörgy), Sylvester Lajos újságíró (Sepsiszentgyörgyi

Next