Erdővidéki Lapok, 2001 (2. évfolyam, 1-4. szám)

2001-03-01 / 1. szám

Tartalomjegyzék : Erdővidéki Lapok Főszerkesztő: Demeter László Antal István (Barót), Dénes István (Barót), Hoffmann Edit (Barót), Kolumbán Vilmos (Kolozsvár), Nagy Botond (Nagybacon) Lapterv: Könczey Elemér, Számítógépes tördelés: Csáki Dénes Korrektor: Demeter Emese .­­ Készült az Image Design kft. nyomdájában, Baróton. Felelős vezető: Antal István igazgató. Kiadja a baróti Gaál Mózes Közművelődési Egyesület és az Image Design kft. A szerkesztőség címe: 4023 Baraolt, Kossuth Lajos u. 129. Tel: 00 40 67 377813, 00 40 67 377962, Fax: 00 40 67 377919, E-mail: culturale@eosys.ro E lapszámunk szerzői: Cserey Gábor levéltáros (Budapest), Demeter Lajos kutató (Sepsiszentgyörgyi, Demeter László történész (Bárót), Demeter Zoltán művelődési előadó (Bárót), Dénes István geológus (Bárót), Egyed Ákos történész (Kolozsvár), Hoffmann Edit művelődési előadó (Barót), Kisgyörgy Zoltán geológus, újságíró (Sepsiszentgyörgyi, Lőrincz Sándor biológia szakos tanár (Barót), Sylvester Lajos újságíró (Sepsiszentgyörgyi. Lapunk beszerezhető Baróton a Városi Művelődési Házban, az Éva kft boltjában, az Erdővidék szerkesztőségében, Nagyajtán Barabás Mihály iskolaigazgatónál és Fekete Levente unitárius lelkésznél, Nagybaconban Mihály Rékánál, Bardócon Demeter Eszternél, Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban és a Corvina Könyvesboltban, Kolozsváron az Erdélyi Múzeum-Egyesület székhelyén valamint alkalmi terjesztőinknél. Egyed Ákos: Az Olvasóhoz / 3 TUDOMÁNYTÖRTÉNET Kisgyörgy Zoltán: Neves kutatók az erdővidéki ásványi kincsek nyomában (I.) / 4 Dénes István: Szemelvények a ssomoródalmási Orbán Balázs barlang kutatástörténetéből és a hajdani barlang látogatásokból / 6 Cserey Gábor: Macskánk, a Cserey család ágostonfalvi erdője /II Hoffmann Edit: A baróti közbirtokossági kultúrház építésének története / 20 HÍR­ADÓ / 23 ÉLŐVILÁG Lőrincz Sándor: Erdővidék növény- és állatvilágáról / 24 ADATTÁR Demeter László: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc háromszéki hősei / 27 NAGYJAINK Demeter Lajos: Benkő Gergely, a ki a Bibliát karddal cserélte fel” / 34 Felhívás egy erdővidéki múzeum létrehozásának támogatására / 35 TÖRTÉNELMI KÉPCSARNOK / 36

Next