Erdővidéki Lapok, 2002 (3. évfolyam, 1-4. szám)

2002-03-01 / 1. szám

Tartat ra M.TF.rTVZF.K Demeter László: Kossuth Lajos születésének kétszázadik évfordulójára / 3 NÉPHAGYOMÁNY Boér Imre: Magyarhermány külterületeinek helynevei / 4 ÉVFORDULÓK / 12 NÉPHAGYOMÁNY Kisgyörgy Zoltán: Vártúrás számvetés, avagy „Várhegyek”, „Várhelyek” Erdővidéken (II.) / 13 NAGYJAINK Cserey Gábor: Baróti Szabó Dávid és Baróti Szabó István / 18 FORRÁSKÖZLEMÉNY Kolumbán Vilmos József: Erdővidék református zsinati emlékei (1600-1800) (I.) / 21 ÉLŐVILÁG György Károly, Urák István: Gólyák (Ciconiidae) Erdővidéken / 25 EMLÉKKÉPEK« Tatár Zsuzsanna: Borbáth Károly, az „ambuláns bibliotheca” / 30 ERDŐVIDÉKI TÚRAUTAK Lőrincz Sándor: Barót-gyűrű portyaút / 31 TÖRTÉNELMI KÉPCSARNOK / 36 Főszerkesztő: Demeter László Szerkesztőbizottság: Antal István (Barót), Dénes István (Barót), Hoffmann Edit (Barót), Kolumbán Vilmos József (Kolozsvár) Lapterv: Könczey Elemér Számítógépes szerkesztés: Nagy Zsuzsanna Korrektor: Demeter Emese Készült az Actual Print kft. nyomdájában, Baróton Felelős vezető: Antal István igazgató Kiadja a Baróti Gaál Mózes Közművelődési Egyesület és az Actual Print Kft. A szerkesztőség címe: 4023 Baraolt, Kossuth Lajos u. 129. Tel.: 00 40 67 377813, 00 40 67 377962, Fax: 00 40 67 377919, E-mail: demeterlaszlo@yahoo.com E lapszámunk a Communitas Alapítvány és Kovászna Megye Tanácsának támogatásával jelenhetett meg. További támogatóink: az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (Sepsiszentgyörgy) és a Charta Könyvkiadó (Sepsiszentgyörgy) E lapszámunk szerzői: Boér Imre nyug­­tanár (Bárót), Cserey Gábor levéltáros (Budapest), Demeter László történész (Bárót), György Károly biológus (Sepsiszentgyörgy), Kisgyörgy Zoltán geológus, újságíró (Sepsiszentgyörgy), Kolumbán Vilmos József egyháztörténész (Kolozsvár), Lőrincz Sándor tanár (Barót), Tatár Zsuzsanna nyug.­tanár (Barót), Urák István biológus (Köpec) Lapunk beszerezhető Baróton a Városi Művelődési Házban, az Éva kft. boltjában, az Erdővidék szerkesztőségében valamint a Városi Könyvtárban, Nagyajtán Barabás Mihály iskolaigazgatónál és Fekete Levente unitárius lelkésznél, Nagybaconban Mihály Rékánál, Bardócon Demeter Eszternél, Olaszteleken a református parókián, Sepsiszentgyörgyön a Corvina Könyvesboltban, Budapesten a Magyar utcai Kis Magiszter könyvesboltban és a Heraldika Kiadó székhelyén (Takács Menyhért u. 5.), valamint alkalmi terjesztőinknél. ISSN 1583-0993

Next