Erdővidéki Lapok, 2003 (4. évfolyam, 1-4. szám)

2003-03-01 / 1. szám

2003. március IV. évf., 1. (11.) szám Megjelenik negyedévente. Helytörténeti, helyrajzi és néprajzi folyóirat A TARTALOMBÓL. Nagybaczoni Nagy Vilmos: Nagybaconi emlékek... Csáki Árpád: Adatok Erdővidék református templomainak építéstörténetéhez Albert Ernő: Cigányok Erdővidéken Ilkei Ildikó: Ragadványnevek Vargyason Boér Imre: Máthé János, magyarhermányi autodidakta tudós emlékezete Zathureczky József: A kézdivásárhelyi robbanás f -ffii ! : i ^ il: ^ ^ · ' :: ■ ■ ·■ : ' i{ ' .ik k::‘!' ^ · ': . I'Ö ' ■ I'lltll! . ' W . v .1

Next