Erdővidéki Lapok, 2006 (7. évfolyam, 1-4. szám)

2006-03-01 / 1. szám

Akikért délben a harang szól. 550 éve történt a nándorfehérvári diadal / 3 TÖRTÉNELEM Cserey Zoltán: Erdővidéki önállósodási, függetlenedési és egyesülési törekvései a 18. század második felétől az 1848-as szabadságharcig / 4 NAGYJAINK Nagybaczoni Molnár Ferenc: Az igazi Nagybaczoni Nagy Vilmos / 14 Szőcsné Gazda Enikő: Bevezető gondolatok Hernányi Dienes József epitáfiumához / 24 ADATTÁR Balogh Mihály: Gaál Mózes művei az Országos Pedagógiai Kánya­ár és Múzeum állományában (könyvek) (II.) / 27 ERDŐVIDÉKI TÚRAUTAK Lőríncz Sándor: Vargyas-völgyi portyaút / 32 TÖRTÉNELMI KÉPCSARNOK / 36 .,így Főszerkesztő: Demeter László Szerkesztőbizottság: Antal István (Bárót), Benkő Levente (Kolozsvár), Hoffmann Edit (Bárót), Kolumbán Vilmos József (Kolozsvár) Lapterv: Könczey Elemér Számítógépes szerkesztés: Szász Réka Készült az Actual Print kft. nyomdájában, Barót­on. Felelős vezető: Antal István igazgató. Kiadja a baróti Gaál Mózes Közművelődési Egyesület és az Actual Print kft. A szerkesztőség címe: RD-52,J0­0 B­araolt, Rózsa u. 10/5. Honlap: www.erdovidek.ro Tel.: 004 0267 377389, 004 0745 163 415 Fax: 004 0267 378400, E-mail: demeterlaszlo@yahoo.com­ E lapszámunk Bárót Város Önkormányzata, a Communitas Alapítvány, az Ex-For kft. és Kovászna Megye Tanácsa támogatásával jelenhetett meg. E lapszámunk szerzői: Balogh Mihály kutató, ny. főigazgató (Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum), Cserey Zoltán történész (Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum), Lőrincz Sándor tanár (Rárói, Gaál Mózes Általános Iskola), Nagybaczoni Molnár Ferenc helytörténész (Budapest), Szőcsné Gazda Enikő néprajzkutató (Sepsiszentgyörgy, Székely­ Nemzeti Múzeum) Lapunk beszerezhető Baróton az Éva kft. Boltjában és az Erdővidék szerkesztőségében, Nagyajtán Barabás Mihály iskolaigazgatónál és Fekete Levente unitárius lelkésznél, Köpecen id. Józsa Vilmosnál, Nagybaconban Mihály Rékánál, Bardócon Demeter Eszternél, Budapesten a Heraldika Kiadó székhelyén (Takács Menyhért u. 5.), valamint alkalmi terjesztőinknél. ISSN 1583-0993

Next