Erdővidéki Lapok, 2007 (8. évfolyam, 1-4. szám)

2007-03-01 / 1. szám

Tartalomjegyzék 2007, Batthyány emlékév / 3 TÖRTÉNELEM Nagybaczoni Molnár Ferenc: A Sepsi-Nagybaczoni Molnár család marosszéki ágának részleges törtészete 0.) / 5 NÉPRAJZ .-CML . Jánosi József: Bölöni VISSZAEMLÉKEZÉS. ■ A. V ./ apt Deák Istvá­n-M. elmaradt ebéd / 29 ERDŐVIDÉKI TÚRAUTAK Lőrincz Sándor: Ötszörös portyaút a jobb parton / 31 történelmi Képcsarnok / 36 .,f' Antal IstvájaBród­, Beníf) levente (Kol(^várMloffii Koránján Vilmos József {Kolozsvár] ♦ j .# Ár fi Laptérvt Koncz^Meaw*, J * Számítógépes szerkesztés: Szász Ré­ff­i | f?, ^Készült az Actöil Parit kft. nyomdájában,, HU »­ ** * Y Felelős vezető: Antal 4tván igazgat* a |t ag| baróti Gaál Mózes Közművelődés Egyesület­e p|s|bőség cixopi RO*52pJJOO Baraolt, R&a ti.MiC/5. | 34 0267 377, 004 0745 16­1415 Fax: 004 0267 378400, | lapszámunk Barót Város ^É^miányttatajk az Illyés Közalapítvány ?■[­preovászna Megye Tanácsa támogatásával teli : demeterlaszlo@yahoo. coom irány, az Ex-For­­ . E lapszámunk szerzői: Nagybaczoni Molnár Ferenc kutató (Budapest), Jánosi József néptáncmester, kutató (Sepsiszentgyi­mót)eák István okleveles erdőmérnök (Márosvásárhe­­ncz Sándor tanár (Gaál Mózes Általálio® Iskola, ) Lapunk beszerezhető Baráton az Éva kft. boltjában és az Erdővidék szerkesztőségében, Nagyajtán Barabás Mihály iskolaigazgatónál és Fekete Levente unitárius lelkésznél. Köpecen id. Józsa Vilmosnál, Nagybaconban Mihály Rékánál, Bardacon Demeter Eszternél, Budapesten a Heraldika Kiadó székhelyén (Takács Menyhért u. 5.), valamint alkalmi terjesztőinknél. ISSN 1583-0993

Next