Erdővidéki Lapok, 2008 (9. évfolyam, 1. szám)

2008-03-01 / 1. szám

TÁRTAI ,em. Jeegyzék Reneszánsz év - 2008 / 3 NÉPRAJZ Kind­a István: Adatok Vargyas mészégetős múltjához és jelenéhez / 4 ______________________ETIMOLÓGIA _______________________ Janitsek Jenő: Erdővidék a helynevek tükrében / 16 INTÉZMÉNYTÖRTÉNET Gánóczy József: A Széchenyi István Főgimnázium története és kultusza / 22 ERDŐVIDÉKI TÚRAUTAK Lőríncz Sándor: Hat­od - Vargyas portyaút / 26 TÖRTÉNELMI KÉPCSARNOK / 48 I w--— ■ f'*'-' * . m t ’ **• «G « • * I I '' ^FőszerkeR^fábi )grttetér László ...«« 4 '.i ’J| ’ . . _ S^fces^bizottság^ feenkő^.€vente (Boldfelvár) ,'Ploffmani) St|iB^aiót*), ; Koljumbán vilmos'f ■ J. ‘ '• * _ Lapte^v: l Aczey Elemér i ; ' ^ ' f • %f £S3 ? *^*|?jf»tag|pe^ szerresztés: 'IJdtmann Edit ff ' j-W| 71 M L-mKes&ilt aAvcqpal Pu­gdlatt. ifjlontdarab^n­, I^fcpym. . ^ | A jj | * | 7? ^%felelős versp|; Antal IsU^rrlgfczgatsBBg * f |­­f ■ ¡' | K*­||| f f:*-5|g |dék Mijkenbaa^s?» fpraEi ea&LB|czeá ly^zfMBfcftdcsi EBgjjflffiffi­­»g] A szerkesztőség címe: l$b rfe251 1100|Ba^Pft, ttslAll a»lA i^3KSBBrailánj Tel./fax: 004 0267 377­ 078, Mobil: 0­J$0745*lf3^1!^-$gi? cSmetpn.-«P!WfrP^dP :f** |^apszám­unk Barót Város 4’Önkormányzata, a Communutasi Alapitvány,­­ j "" f Dabas város Önkoro­ányzata, az Ex-fiac krt. * »v.«** I * i 'i*** és Kovászna Megye Tanácsa tém­oga­tásával jelenhetett meg. lapunk beszerezhető Baróton Erdővidék Múzeumában, az Erdővidék Hetilap szerkesztőségében és a Tortoma Könyvesboltban, Nagyajtán Barabás Mihály iskolaigazgatónál és Fekete Levente unitárius lelkésznél, Nagybaconban Bardocz Rékánál, Bardocon Demeter Eszternél, valamint alkalmi terjesztőinknél. ISSN 1583-0993 X Llapszámunk szerzői: Kinda István néprajzkutató (Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy), Janitsek Jenő ny­elvész (Kolozsvár), Gánóczy József gépészmérnök (Budapest), Lőrincz Sándor tanár (Gaál Mózes Általános Iskola, Barót).

Next